Danh sách các tập thể, cá nhân hộ Quỹ bào tồn, tôn tạo Di tích lịch sử Đền Quả Sơn

Danh sách nhà hảo tâm Công đức Quỹ bào tồn, tôn tạo Di tích lịch sử Đền Quả Sơn (Cập nhật liên tục đến ngày 28/02/2017)

(Mọi đóng góp xin được gửi vào Hòm Công đức đặt tại di tích hoặc Tài khoản: 3751.0.9085193.00000 Kho bạc Nhà nước huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; số điện thoại liên hệ: chị Liên –
0984135999, anh Trường – 0977656115).

1. Ông Ngọc Kim Nam – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương: 10.000.000 đồng (mười triệu đồng);
2. Bà Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện Đô Lương: 3.000.000 đồng (ba triệu đồng);
3. Ông Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện Đô Lương: 3.000.000 đồng (ba triệu đồng);
4. Ông Trần Văn Sơn – Giám đốc Ban QLDA đầu tư XD huyện Đô Lương: 3.000.000 đồng (ba triệu đồng);
5. Ông Nguyễn Đình Hệ – xóm 9, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương: 5.000.000 đồng (năm triệu đồng);
6. Ông Hoàng văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện Đô Lương: 3.000.000 đồng (ba triệu đồng);
7. Ông Trần Đức Danh – Công ty TNHH Trường An: 20.000.000 đồng (Hai Mươi triệu đồng);
8. Ông Nguyễn Pham Huy – Công ty TVTK và XD Anh Đức: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng);
9. Ông Nguyễn Văn Quế – Công ty TNHH Hòa Anh: 3.000.000 đồng ( Ba triệu đồng);
10. Ông Nguyễn Hữu Hoàn – GĐ đài TT – TH huyện Đô Lương: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng);
11. Ông Nguyễn Quang Minh – Trưởng phòng TN – MT huyện Đô Lương: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng);
12. Ông Nguyễn Kim Nam – Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đô Lương: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng);
13. Ông Lê Đình Lĩnh – Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin – Trưởng BQL DT đền Quả Sơn: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng);
14. Chị Trần Thị Hà – Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng);
15. Chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng);
16. Anh Trần Trọng Hùng: Cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng);
17. Anh Hoàng Tuấn Phương – Công ty TNHH Phương Thành Minh, Hotline 0941.116.116 0984.164.999: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng);
18. Ông Thành Đặng Long – GĐ VP đăng ký QSDĐ huyện Đô Lương 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)
19. Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch UBND xã Bồi Sơn 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)
20. Ông Nguyễn Nguyên Sỹ – Công ty Cp xây dựng Hoàng Gia Nghệ An: 5.000.000 đông (Năm triệu đồng)
21. Ông Thái Khắc Thiệu – phó chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đô Lương 150.000 đồng (một trăm năm mươi ngàn)
22. ông Nguyễn Văn Thành – Phó ban Dân vận huyện Đô Lương: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng)
23.Ông Võ thanh Lục – Chuyên viên Ban Tổ chức huyện Đô Lương: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng)
24. Ông nguyễn Minh Thông – Kế toán Huyện ủy Đô Lương: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng)
25. Ông Trương Hồng Phúc – Bí thư Huyện ủy Đô Lương: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)
26. Ông Nguyễn Minh Hạnh – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đô Lương: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)
27. Chi Hoàng Thị Hồng Hạnh – Phó phòng Nội vụ huyện Đô Lương: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)
28. Ông Nguyễn Hữu Triều – Phó Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện Đô Lương: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)
29. Ông Hoàng Đức Hùng – Công ty cp xây dựng Trường Xuân – Nghệ An: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng)
30. Ông Thái Khắc Dũng – Công ty cp ĐTXD và TM 16: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng)
31. Ông Nguyễn Đình Minh – Phó phòng LĐTB và Xh huyện Đô Lương: 500.000 đồng ( Năm trăm ngàn đồng)
32. Ông Nguyễn Văn Việt – CB UBND huyện Đô Lương: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)
33. Ông Vương Ngọc Chiến – Phó chánh UBND huyện Đô Lương: 1.000.000 đồng( Một triệu đồng)
34. Ông Nguyễn Văn Hoàng – Phó chánh UBND huyện Đô lương: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)
35. Ông Lê Hồng Hải – P.TP Phòng TC – KH huyện 500.000 đồng
36. Gia đình chị Trần Thị Mỹ Hạnh – Trưởng Ban quán lý DTDT Tinh Nghệ An 5.000.000 đồng.
37. Ông Hoàng Quốc Vinh – Đài truyền hình Nghệ An: 1.000.000 đồng
38. Ông Nguyễn Trung Anh – Công ty trung Anh Hoa – Khối yên Sơn, Phường Hà Huy Tập – TP Vinh: 1.000.000 đồng
39. Chị Lê Thị Tuyết Mai – Kho bạc Nhà nước Nghệ An: 2.000.000 đồng
40. Gia đình Ông Ngọc kim Bé – Xóm 3 xã Hưng Chính – TP Vinh: 500.000 đồng
41. Anh Ngọc kim Cương – Xóm 3 xã Hưng Chính – TP Vinh: 200.000 đồng
42. Anh Ngọc Kim Cường – Đoàn TNCS xã Hưng Chính – TP Vinh: 300.000 đồng
43. Ông Phạm Đình Chuyên – Công ty CP tây Nghệ An: 1.000.000 đồng
44. Ông Nguyễn Đăng Hồng – Chánh văn phòng UBND huyện Đô Lương: 1.000.000 đồng
45. Bà Trần thị Thu hiền – HĐND huyện Đô Lương: 1.000.000 đồng
46. GĐ chị Nguyễn Thị Tâm – xóm 20 xã Nghi Phú TP Vinh: 5.000.000 đồng
47. Ông Nguyễn Tất Tây – Trưởng phòng GD – ĐT huyện Đô Lương: 2.000.000 đồng
48. Ông Lê Hữu Bé – Công ty TNHH Hoa Bình: 2.000.000 đồng
49. Gđ chị Nguyễn thị Loan – số 7, vương thúc mậu khối 3, trường thi, Tp vinh: 1.000.000 đồng
50. Gđ ông Nguyễn Tất Tường – PGĐ Ban QLDA đầu tư XD huyện Đô Lương: 1.000.000 đồng
51. Ông Lê Minh Giang – Phó bí thư TT, CT HĐND huyện Đô Lương: 20.000.000 đồng
52. GĐ Nguyễn Trường Sơn – Nhà 18, ngách 13, ngõ 17 đường Phùng Chí Kiên, TP Vinh: 3.000.000 đồng
53. Gđ Hương Long, khối 17 P hưng bình, TP Vinh: 1.000.000 đồng
54. Gđ chị Lân – số nhà 18, ngõ 107, khối trung hoà 1, đường Ngư Hải P Lê Mao: 1.000.000 đồng
55. GĐ chị Lê Thị Kim Liên – Đường LêNin, Hà Huy Tập, TP Vinh: 10.000.000 đồng
56. Ông Nguyễn Hồng Xuân – Chủ tịch hội nông dân huyện. 500.000 đồng
57. Ông Nguyễn Trọng Hợi – Phó phòng TNMT huyện: 1.000.000 Đồng
58. Lê Hồng Trọng – Công ty CP cơ khí và xây dựng Linh Quân: 2.000.000 đồng
59. GĐ Chị Tú Đức – Xóm 18 xã Nghi Phú: 1.000.000 đồng
60. GĐ Thông Ngọc – số 32 BT02 xóm 20, xã NGhi Phú: 500.000 đồng
61. Ông Trần Doãn Hùng – TP NN&PTNT huyện Đô Lương: 3.000.000 đồng
62. GĐ Nguyễn Xuân Hùng – Nhà số 6, ngách 01, Ngõ 248 Đường Hà Huy Tập, TP Vinh: 2.000.000 đồng
63. Ông Nguyễn Công Châu – PCT HĐND huyện Đô Lương: 3.000.000 đồng
64. Ông Trần Ngọc Thuận – TP Nội vụ huyện Đô Lương: 500.000 đồng
65. Gđ anh Cao minh Tú, số 8b vinaconex9, đại lộ Lê Nin: 2.000.000 đồng
66. GĐ Chị Lý Đặng – Phó phòng KT-HT huyện Đô Lương: 1.000.000 đồng
67. GD Anh Trần hoàng Anh – Phó Phòng KT-HT huyện Đô Lương: 500.000 đồng
68. Nguyễn Đức Lương – Bí thư huyện đoàn Đô lương: 1.000.000 đồng
69. Anh nguyễn Mạnh Cường – Phó bí thư huyện đoàn Đô Lương: 300.000 đồng
70. Chị Trần Huyền Mơ- huyện đoàn Đô Lương: 300.000 đồng
71. Chị Trần Thái Hằng – huyện đoàn Đô Lương: 100.000 đồng
72. Chị Viên Thị Thanh Trâm- huyện đoàn Đô Lương: 100.000 đồng
73. Anh Nguyễn Hồ Mạnh – huyện đoàn Đô Lương: 100.000 đồng
74. Anh Nguyễn Tất Hùng – huyện đoàn Đô Lương: 100.000 đồng
75. Gđ ông Chu Hữu Bằng, Số nhà 20 đường Phan Kính, thành phố Vinh: 3.000.000 đồng
76. Gđ Ngọc Thông (……..) : 500.000 đồng;
77. Ông Nguyễn Tất Hồng – Trưởng phòng y tế huyện Đô Lương: 1.500.000 đồng;
78. Ông Tô Ngọc Tấn – Ban QLDT lịch sử Đền Quả Sơn: 1.000.000 đồng;
79. Gđ chị Vương Thị Quý – Chủ tịch hội LHPN huyện Đô Lương: 3.000.000 đồng;
80. Chị Thái Thị Hiền – PCT Hội LHPN huyện Đô Lương: 1.100.000 đồng;
81. Chị Nguyễn Thị Hương Xuân – PCT Hội LHPN huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
82. Chị Lê Thị Hải Vân – Hội LHPN huyện Đô Lương: 1.000.000 đồng;
83. Chị Hoàng Thị Huyền – Hội LHPN huyện Đô Lương: 200.000 đồng;
84. Chị Nguyễn Thị Lợi – Hội LHPN huyện Đô Lương: 200.000 đồng;
85. Tập thể cán bộ Quỹ Tình thương chi nhánh Đô Lương: 2.000.000 đồng;
86. Chị Nguyễn Thị Hương – CV Phòng TNMT huyện Đô Lương: 300.000 đồng;
87. Ông Lê Văn Lai – CT công đoàn Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương: 1.000.000 đồng;
88. Ông Dương Xuân Chất – P.TP Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
89. Ông Nguyễn Xuân Thanh – P.TP Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
90. Ông Nguyễn Văn Hải – P.TP Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
91. Ông Lương Anh Tuấn – CV Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương: 400.000 đồng;
92. Ông Nguyễn Đăng Cường – CV Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương: 300.000 đồng;
93. Ông Nguyễn Cảnh Nhung – CV Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương: 300.000 đồng;
94. Bà Nguyễn Thị Hà – CV Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương: 300.000 đồng;
95. Ông Lê Công Minh – CV Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương: 300.000 đồng;
96. Ông Nguyễn Thái Quang – CV Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương: 300.000 đồng;
97. Bà Đậu Thị Thái Thơ – CV Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương: 300.000 đồng;
98. Ông Nguyễn Đình Tiệp – CV Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương: 300.000 đồng;
99. Ông Nguyễn Xuân Hùng – CV Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương: 300.000 đồng;
100. Bà Nguyễn Thị Liêm – CV Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương: 300.000 đồng;
101. Ông Bùi Đăng Linh – CV Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương: 200.000 đồng;
102. Bà Nguyễn Thị Oanh – CV Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương: 200.000 đồng;
103. Bà Trần Thị Oanh – CV Phòng Y tế huyện Đô Lương : 300.000 đồng;
104. Ông Hoàng Đức Long – Công ty TNHH Vận tải Hoàng Nguyên: 2.000.000 đồng;
105. Ông Nguyễn Thanh Bình – P.TP Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đô Lương: 1.000.000 đồng;
106. Ông Nguyễn Bùi Phương – CV Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
107. Bà Hồ Thị Hiệp – CV Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
108. Bà Nguyễn Thị Hạnh – CV Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
109. Bà Lê Thị Thúy Hằng – CV Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
110. Ông Nguyễn Trung Nam – P.TP Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
111. Bà Nguyễn Thị Nam – CV Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
112. Ông Hoàng Tuấn Tài – CV Văn phòng đăng ký QSDD huyện Đô Lương: 1.000.000 đồng;
113. Ông Nguyễn Trọng Tâm – CV Văn phòng đăng ký QSDD huyện Đô Lương: 100.000 đồng;
114. Ông Nguyễn Thọ Hào – CV Văn phòng nội vụ huyện Đô Lương: 1.000.000 đồng;
115. Ông Trần Doãn Phú – Trưởng Phòng Tư pháp huyện Đô Lương: 1.000.000 đồng;
116. Bà Nguyễn Thị Linh – P.TP Phòng Tư pháp huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
117. Ông Nguyễn Xuân Mai – P.TP Phòng Tư pháp huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
118. Bà Nguyễn Thị Linh Nhâm – CV Phòng Tư pháp huyện Đô Lương: 300.000 đồng;
119. Bà Võ Thị Liên – Kế toán Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Đô Lương: 1.000.000 đồng;
120. Ông Mai Huy Hà – CB Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
121. Ông Thái Đình Anh Trai – CB Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
122. Ông Nguyễn Công Trường – CB Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
123. Ông Nguyễn Tất Lộc – CB Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
124. Ông Nguyễn Tất Danh – CB Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
125. Ông Bùi Khắc Phong – CB Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
126. Ông Nguyễn Văn Trường – CB Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
127. Ông Phạm Bá Nhung – P.TP Phòng nội vụ huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
128. Ông Đoàn Văn Lợi – Trưởng ban dân vận huyện ủy huyện Đô Lương: 2.000.000 đồng;
129. Ông Nguyễn Tất Hoài Hiệp – Trưởng ban tổ chức huyện ủy huyện Đô Lương: 3.000.000 đồng;
130. Tập thể Giáo viên, học sinh Trường THCS Lý Nhật Quang: 12.050.000 đồng;
131. Ông Nguyễn Văn Thành – P.GĐ Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
132. Bà Trần Thị Kim Dung – Chi cục thuế Quân 3 TP Hồ Chí Minh: 10.000.000 đồng.
133. Ông Nguyễn Văn Tân – Trưởng phòng LĐ -TB XH huyện Đô Lương: 1.000.000 đồng.
134. Bà Phạm Thị Bích Thuỷ – Phó phòng LĐ -TB XH XH huyện Đô Lương: 500.000 đồng.
135. Chị Đặng Thị Nguyệt – Phòng LĐ -TB XH XH huyện Đô Lương: 300.000 đồng
136. Anh Nguyễn Quốc Cường – Chuyên viên phòng TN – MT huyện Đô Lương: 500.000 đồng
137. Ông Nguyễn Trọng Kính – PGĐ văn phòng CQSDĐ huyện Đô Lương: 1.000.000 đồng
138. GĐ ông Nguyễn Đình Thông – Khối Kim Tân, Phường Hoà Hiếu, TX Thái Hoà: 2.000.000 đồng
139. Chị Trương Thị Lan Anh – Phòng NN-PTNT huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
140. Ông Nguyễn Minh Hải – P.GĐ Văn phòng đăng ký QSD đất huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
141. Ông Nguyễn Xuân Vĩnh – Số 5, ngõ 2 Trương Văn Lĩnh, TP Vinh: 1.000.000 đồng;
142. Gia Đình Sơn Soa – Khối 10 – Phường Hà Huy Tập – TP VInh: 5.000.000 đồng;
143. Ông Nguyễn Trọng Sửu – Doanh Nghiệp tư nhân Trọng Sửu: 4.000.000 đồng;
144. Bà Nguyễn Thị Hương Thủy – Chủ tịch liên đoàn LĐ huyện Đô Lương: 1.000.000 đồng;
145. Ông Trần Tuấn Bình – Chánh Thanh tra UBND huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
146. Ông Trần Văn Hải – Phó Chánh Thanh tra UBND huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
147. Ông Lê Văn Hà – Phó Chánh Thanh tra UBND huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
148. Ông Phan Văn Tương – TTV Thanh tra UBND huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
149. Ông Tăng Quốc Cường – TTV Thanh tra UBND huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
150. Ông Nguyễn Đình Khương – Chủ nhiệm UBKT huyện ủy: 2.000.000 đồng
151. Bà Nguyễn Thị Hạnh – Trạm trưởng trạm khuyến nông huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
152. Nguyễn Thị Thanh Trúc – Hội chữ thập đỏ huyện Đô Lương: 300.000 đồng;
153. Ông Trần Văn Long – Chánh văn phòng Huyện ủy Đô Lương: 1.000.000 đồng.
154. Cháu Nguyễn Trương Thục Anh – HS lơp 9A trường THCS Hưng Dũng – TP VInh: 500.000 đồng.
155. GĐ Nguyễn Duy Sơn- P603, Chung cư Hưng Thịnh, Hưng Lộc, TP VInh: 1.000.000 đồng
156. Anh Hoàng Hữu Quế – xóm 5 xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương: 1.000.000 đồng.
157. GĐ Ông Nguyễn Công Danh – Khối 9, thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ: 2.000.000 đồng.
158. Chị Nguyễn Thị Thảo – CB Văn phòng ĐK QSDĐ huyện Đô Lương: 300.000 đồng;
159. Chị Nguyễn Thị Kim Chung – CB Văn phòng ĐK QSDĐ huyện Đô Lương: 200.000 đồng;
160. Chị Phạm Thị Hằng – CB Văn phòng ĐK QSDĐ huyện Đô Lương: 200.000 đồng;
161. Chị Nguyễn Thị Nguyệt – CB Văn phòng ĐK QSDĐ huyện Đô Lương: 100.000 đồng;
162. Công ty Phát thanh truyền hình – số 61 Phố thợ nhuộm Hà Nội: 2.000.000 đồng.
163. Ông Nguyễn Đình Hùng – Công ty TNHH Anh Thanh Đô 5.000.000 đồng;
164. Bà Mai Thị Hương – Công ty Hợp tác đầu tư và phát triển môi trường Đô Lương (khối 7 – Thị trấn Đô Lương): 1.000.000
165. Gia đình 2 cháu Trần Tú Khánh + Hoàng Thị Liên SN 02BT06 Khu đô thị Handico30, Tp Vinh, Nghệ An: 10tr đồng ĐT 0966888999
166. Công ty cổ phần Mỹ Thuật Trung ương – số 66, ngõ Núi Trúc, Kim Mã, Bà Đình, Hà Nội: 20.000.000 đồng.
167. Chị Nguyễn Thị Vinh – CB Ban QLDA đầu tư XD huyện Đô Lương: 500.000 đồng.
168. Ông Nguyễn Hữu Thắng – Số nhà 30 Đường Đinh Công Trứ khối Yên VInh, Phường Hưng Phúc, thành Phố Vinh: 10.000.000 đồng;
169. Ông Lê Văn Chiến – P. Trạm Khuyến nông huyện Đô Lương: 200.000 đồng;
170. Ông Nguyễn Văn Quang – Văn phòng ĐK QSDĐ huyện Đô Lương: 200.000 đồng.
171. Ông Đậu Văn Chinh – P.TP Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
172. Anh Nguyễn Khắc Huy – CB Văn phòng ĐK QSDĐ huyện Đô Lương: 200.000 đồng;
173. Anh Nguyễn Tất Đường – CB Văn phòng ĐK QSDĐ huyện Đô Lương: 100.000 đồng;
174. Báo Nghệ An: 5.000.000 đồng;
175. Hậu duệ họ Lý ở Thanh Hóa: 2.000.000 đồng.
176. Ông Hoàng Văn Hùng – Đông Sơn, Đô Lương: 10.000.000 đồng.
177. Ông Lê Văn Lương – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
178. Chị Phùng Thị Ngọc Hồng – Giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu: 500.000 đồng;
179. Ông Tăng Văn Hồng – Cán bộ Trạm khuyến nông huyện Đô Lương: 100.000 đồng.
180. Ông Hoàng Huy Thái – CB Văn phòng UBND huyện Đô Lương: 200.000 đồng
181. Chị Thái Thị Kim Oanh – CV Liên đoàn lao động huyện: 400.000 đồng;
182. Chị Trần Thị Như Ý – CV Liên đoàn lao động huyện: 300.000 đồng;
183. Chị Nguyễn Thị Văn – CV Liên đoàn lao động huyện: 300.000 đồng;
184. Tập thể Giáo viên, cán bộ và học sinh Trường Tiểu học Bồi Sơn: 6.570.000 đồng;
185. Ông Lê Anh Sơn – P.TP Phòng Nông Nghiệp huyện Đô Lương: 1.000.000 đồng;
186. Ông Nguyễn bá Châu – P.TP Phòng Nông Nghiệp huyện Đô Lương: 1.000.000 đồng;
187. Ông Lê Văn Lục – CV Phòng Nông Nghiệp huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
188. Chị Nguyễn Thị Hằng – CV Phòng Nông Nghiệp huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
189. Tập thể giáo viên, học sinh Trường mầm non Bồi Sơn: 1.800.000 đồng.
190. Ông Đặng Văn Hùng – Công ty CPTV Đầu Tư & XD Thương mại Nghệ An: 10.000.000 đồng;
191. Anh Hoàng Tuấn Anh – Ngân hàng TMCP ĐT và PT Nghệ An (SĐT: 0949.093.888): 1.000.000 đồng;
192. Anh Hoàng Tuấn Long – Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Long (SĐT: 0916.546.789): 1.000.000 đồng;
193. Chị Hoàng Thị Loan – Văn phòng đăng ký QSDĐ huyện ĐL: 200.000 đồng;
194. Chị Võ Thị Hường – Văn phòng đăng ký QSDĐ huyện ĐL: 200.000 đồng;
195. Tập thể công đoàn trường THCS Bài Sơn: 1.300.000 đồng;
196. Công ty TNHH Hòa Hiền: 3.000.000 đồng.
197. Ông Lê Khắc Hải – Bí thư đảng ủy xã Bồi Sơn: 500.000 đồng;
198. Ông Nguyễn Mạnh Cường – Công chức văn hóa xã Bồi Sơn: 500.000 đồng;
199. Chị Phạm Thị Nhung – Công chức kế toán xã Bồi Sơn: 300.000 đồng.
200. Chị Nguyễn Thị Hoài – CV Phòng LĐ-TB&XH: 200.000 đồng.
201. Chị Hường – Quận 2 TP Hồ Chí minh 5.000.000 đồng.
202. Phòng vé Ngọc trâm – Yên Sơn , Đô Lương 3.000.000 đồng
203. GĐ Anh Hào – CH Sec 5.000.000 đồng
204. GĐ Chị Hoa – CH Sec 5.000.000 đồng
205. Gđ Anh Hùng – CH Sec 3.000.000 đồng
206. Gđ Anh Châu – Công ty xăng dầu Nghệ An: 5.000.000 đồng
207. Anh Hiệp Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An: 1.000.000 đồng
208. Anh Nguyễn Hải Nam Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An: 1.000.000 đồng.
209. Tập thể CB Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Sơn: 950.000 đồng.
210. Chị Nguyễn Thị Oanh – Công ty TNHH TM – VT Hoàng Liên Sơn: 3.000.000 đồng.
211. Anh Lê Khắc Thái – Công ty CPXD Hoàng Thái – Xóm 2 xã Thái Sơn, huyện Đô Lương: 10.000.000 đồng
212. Chị Nguyễn Thị Nhị Hà – Hệ thống Phòng khám đa khoa Ái Nghĩa tại tỉnh Đồng nai: 10.000.000 đồng.
213. Chị Trà Thị Hương Đào – CV Văn Phòng UBND huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
214. Ông Phùng Đình An – 150 Nguyễn Văn Cừ, tp Vinh: 10 tấn xi măng.
215. Anh Cao Xuân Vinh – CB Ban QLDA đầu tư XD huyện Đô Lương: 500.000 đồng;
216. Anh Nguyễn Đức Thông – CB Ban QLDA đầu tư XD huyện Đô Lương: 500.000 đồng;

217. Chị Nguyễn Thị Tuyết Nga – VP UBND tỉnh Nghệ An: 1.000.000 đồng.

218. Anh Nguyễn Quang Trung – CB văn phòng ĐK QSDĐ huyện Đô Lương: 500.000 đồng.

219. Anh Nguyễn Quý Khánh – Đường Lê Nin, Khối Tuy Hòa, Phường hà Huy Tập, TP Vinh: 5.000.000 đồng

220. GĐ Lê Phạm Hùng – Tổ 9, khối Tân Hòa, Phường Hà Huy Tập , TP vinh: 5.000.000 đồng;
221. Công ty CP TMDV Vận tải Lạc Hồng – 10.000.000 đồng;
222. Ông Đậu Văn Thân – xóm 6, xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương: 500.000 đồng.

223. Trần Việt Hà – khối 4 phường Nguyên Du TP Ha Tĩnh 5.500.000 đồng
224. Nguyễn Hoàng Anh công ty CPXD và Thương mại tổng hợp Hoàng Phúc 2.000.000 đồng
225.Nguyễn Thị Hảo – Công ty TNHH Phước Tài – số 52A Lê Lợi – TP VInh 5.000.000 đồng
226. Nguyễn Công Thìn – Công ty TNHH Thái Lộc An: xóm Thái Thịnh – huyện Nghi Lộc: 5.000.000 đồng
227. Lê Văn Hải – Công ty TNHH xây dựng Hoàng Anh xóm 11 – xã Nghi Vạn – huyện Nghi Lộc: 5.000.000 đồng
228. Nguyễn Huy Hùng – Công ty Cp ĐT và Xd tổng hợp Huy Hùng – số 369 đường Nguyễn Văn Cừ – TP Vinh: 5.000.000 đồng
229. Bùi Quang Sỹ – Liền kề số 10 – khu dân cư Yersin – Phường 9 – TP Đà Lạt: 2.000.000 đồng
230. Ngô Xuân Long – Công ty TNHH thương mai Dũng Long: Số 82 đường Thái Phiên – TP Vinh: 1.000.000 đồng
231. Đinh Tiến Bình – Phòng khách hàng Dn – Trung tâm kinh doanh VNPT Nghệ An: 1.000.000 đồng
232. Nguyễn Thị Phương Loan – Số 2 đường Trần Phú – Tp Hà Tĩnh : 500.000 đồng
233. Phan Thị Như Hoa – Công ty CP Bia Hà Nội – Nghệ An 500.000 đồng.
234. Đặng Xuân Quyền xóm 6 xã Xuân Sơn huyện Đô Lương 1.000.000 đồng
235. Anh Nguyễn Văn Vinh công ty Hùng Vương khối 4 thị trân Đô Lương 2.000.000 đồng;
236. Chị Lê Thị Thu Hà – Công ty CP Bia Hà Nội – Nghệ An: 1.000.000 đồng
237. Tập thể giáo viên, cán bộ CNV trường Tiểu học Lam Sơn, huyện Đô Lương: 3.150.000 đồng.
238. Trường THCS Thái Sơn: 1.000.000 đồng
239. Trường THCS Đại Sơn 1.200.000 đồng
240.Tập thể trường THCS Bạch Ngọc 5.811.000 đồng.
241. Anh Hạ, Công ty Nam Thành Quang: 5.000.000 đồng.
242. Anh Nguyễn Hữu An – Văn Phòng UBND tỉnh Nghệ An: 3.000.000 đồng

(Thông tin cập nhập đến ngày 22-3-2017)