Đảng ủy Sư đoàn 324 Tôn vinh, biểu dương nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị 03- CT/TW của Bộ chính trị.

Sáng nay 24/4 Đảng ủy Sư đoàn 324 tổ chức Hội Nghị tôn vinh, biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi có Chỉ thị số 03 – CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị. Về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015 . Đảng bộ đã kịp thời phát hiện nhiều cách làm hay, nhiều mô hình hiệu quả; kịp thời biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó tạo sự chuyển biến căn bản về tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, giữ gìn đoàn kết, giải quyết các mối quan hệ chung- riêng; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đảng bộ Sư đoàn đạt TSVM; Sư đoàn vinh dự được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ đơn vị Quyết thắng. Bên cạnh trong những năm qua Sư đoàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Quỹ Hũ gạo tiết kiệm”. Sau 3 năm thực hiện từ phong trào thực hành tiết kiệm. Sư đoàn đã trao quà cho mẹ có hai con là liệt sĩ, tặng 46 suốt quà cho cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, tặng quà cho 288 đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với số tiền là 87.300.000 đồng, quyên góp xây dựng, nâng cấp thành cổ Quảng Trị với só tiền 100.000.000 đồng, tặng 3.500 kg gạo tiết kiệm từ phong trào cho 60 gia đình rên địa bàn, cùng với gia đinh xây dựng 3 ngôi nhà đồng đội cho 3 quân nhân với số tiền 455.00.00 đông, quyên góp ủng hộ 50.00.000 đồng xây dựng ngôi nhà cho cán bộ theo phong trào “Ngôi nhà 100 đồng. Tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới với hơn 3000 ngày công .

Lãnh đạo chỉ huy Sư đoàn tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Nhân dịp này, hội đồng thi đua khen thưởng Sư đoàn tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 15 cá nhân tiêu biểu trong phong trào trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Hà Hữu Tân Sư 324