Đảng ủy Sư đoàn 324 Học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng

Đảng ủy Sư đoàn 324 vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, cho 220 đồng chí cán bộ chỉ huy.

a1

Các đại biểu tham dự.

Trong thời gian một ngày đồng chí đại biểu được nghe và nghiên cứu 4 chuyên đề của Nghị quyết.Trên cơ sở Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn yêu cầu cấp ủy Đảng tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng cho cán bộ chiến sỹ, bảo đảm quân số, chất lượng cao. Nhất là việc cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, liên hệ trong từng Đảng bộ, chi bộ và từng cán bộ Đảng viên.

a2

Đồng chí Đại tá Trịnh Văn Hùng – Bí thư đảng ủy, chính ủy Sư đoàn khai mạc hội nghị và giới thiệu nghị quyết. Ảnh: Hà Hữu Tân

Thông qua việc tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện phải làm cho mọi cán bộ, Đảng viên, quần chúng trong đơn vị nắm được những vấn đề cơ bản của Nghị quyết. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng gắn với thực hiện phong trào thi đua quyết thắng tại cơ quan, đơn vị.

Hà Hữu Tân

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt