Đảng ủy cơ quan UBND huyện sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

 Sáng ngày 14/6,  Đảng ủy cơ quan UBND huyện sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị, tham dự có đồng chí Lê Minh Giang – Phó Bí thư thường trực huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện.

2

Các đại biểu tham dự sơ kết các Nghị Quyết giữa nhiệm kỳ

Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan UBND huyện đã tập trung thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực: Tốc độ phát triển kinh tế hàng năm đạt 12, 7%. Về trồng trọt đã tập trung ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các mô hình khuyến nông, trang trại có hiệu quả. Đến nay Đô Lương có 93 trang trại, 190  gia trại.

Về xây dựng NTM và văn minh đô thị đã đạt được 512 tiêu chí, tăng 120 tiêu chí so với năm 2015, có 12 xã đạt chuẩn NTM, chỉ đạo thị trấn xây dựng chuẩn văn minh đô thị đạt 5/12 tiêu chí. Về công nghiệp,  thương mại dịch vụ và xây dựng cơ bản đã có sự chuyển biến tích cực. Riêng 2 dự án nhà máy Prex Vinh và công ty may Minh Anh đã thu hút gần 10.000 lao động, đồng thời thu hút các dự án hàng trăm tỷ đồng. UBND huyện đã kêu gọi đầu tư hàng nghìn tỷ đồng trên các lĩnh vực, chỉ đạo quyết liệt các công trình hạ tầng, giao thông thủy lợi góp phần từng bước đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế.

3

Các đại biểu thảo luận kết quả thực hiện các Nghị quyết giữa nhiệm kỳ và đề xuất các giải pháp trong nửa nhiệm kỳ tới

Về thực hiện 2 đề án và 8 kế hoạch. Trong đó đề án: Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản, cải cách bộ máy hành chính, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Về đề án phát triển nguồn thu và chống thất thu ngân sách nhà nước đã đạt được một số kết quả. Sau hơn 2 năm đã đạt số thu gần 25 tỷ đồng trên lĩnh vực chống thất thu.

Báo các cũng đã nên rõ một số tồn tại trong công tác chỉ đạo chưa quyết liệt và thiếu đồng bộ. Công nghiệp phát triển chậm nên nguồn thu hạn hẹp.

1

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành tiếp tục rà soát đánh giá đúng thực chất các chỉ tiêu và tiếp tục tổ chức thực hiện các Nghị Quyết. đề án và kế hoạch. Ảnh: Hữu Hoàn

Kết luận hội nghị đồng chí Ngọc Kim Nam Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng,  ngành bám sát Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện để tập trung chỉ đạo, rà soát đánh giá các chỉ tiêu, Nghị Quyết Đại hội đã đề ra làm rõ những nguyên nhân tồn tại để khắc phục. Tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng NTM, làm tốt công tác quản lý sử dụng tốt nguồn lực cán bộ có chất lượng. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính. /.

Hữu Hoàn