Đảng ủy cơ quan huyện ủy tổ chức hội nghị kiểm điểm NQTW 4 khóa XII.

Sáng ngày 4/4/2017, Đảng ủy cơ quan huyện ủy tổ chức hội nghị kiểm điểm NQ TW4 khóa XII. Đồng chí  Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy –  Chủ tịch HĐND huyện – Bí thư Đảng ủy cơ quan huyện ủy chủ trì hội nghị.

KDiem

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị  đã báo cáo dự thảo kiểm điểm của tập thể BCH Đảng ủy cơ quan theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trong đó tập trung vào biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “ tự diễn biến ” ,“ tự chuyển hóa ” trong nội bộ. Trong thời gian qua, Đảng ủy cơ quan huyện ủy đã triển khai công tác chuẩn bị như:  tổ chức quán triệt, hướng dẫn, học tập làm bài thu hoạch và thực hiện các bước kiểm điểm đúng quy trình theo NQ TW 4 khóa XII. Việc kiểm điểm tâp thể và kiểm điểm  cá nhân BCH đảng ủy đã được thực hiện đúng quy chế. Các đảng viên đã thẳng thắn tự phê bình và phê bình, tập trung nhận diện những biểu hiện hạn chế, xác định rõ trách nhiệm và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, thời gian khắc phục những tồn tại hạn chế.

KDiem1

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện – Bí thư Đảng ủy cơ quan huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị đồng chí Lê Minh Giang – Bí thư Đảng ủy cơ quan đã đánh giá cao tinh thần thẳng thắn của cán bộ Đảng viên trong việc nhận diện những biểu hiện tồn tại và đề ra những biện pháp khắc phục theo tinh thần NQ TW 4 khóa XII đã chỉ ra, góp phần làm tốt công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới./..

 Sỹ Bắc