Đặng Sơn – Đô Lương cây bí xanh cho năng suất cao

Vụ hè thu năm nay xã Đặng Sơn tiếp tục trồng 5 ha bí xanh trên đồng đất 2 lúa. Đây là năm thứ 2 bà con nông dân xã Đặng Sơn đưa cây bí xanh và thâm canh trên đất hai lúa đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Mô hình bí Đặng Sơn
                                                                                                   ảnh: Hữu Hoàn

Sau 75 ngày trồng và chăm sóc hiện nay 5ha bí xanh của bà con nông dân xã Đặng Sơn đã bắt đầu thu hoạch. Như vậy, tính từ đầu năm 2009 đến nay thì đây là vụ thứ 3. Theo bà con nông dân mỗi sào bí có thể cho thu hoạch từ 1,2 đến 1,5 tấn quả, giá thị trường hiện nay mỗi kg bí 3 nghìn đồng, như vậy mỗi sào bí sẽ cho thu hoạch từ 3 đến 3,5 triệu đồng, so với trồng cây lúa và các loại cây khác thì cây bí cho hiệu quả kinh tế cao hơn từ 3 đến 4 lần.

Mỗi sào bí cho thu hoạch 1.5 tấn quả
                                                                                      ảnh: Hữu Hoàn

Bên cạnh đó, cây bí xanh là giống cây dễ trồng, dễ chăm bón. Mặt khác cây bí là giống cây ngắn ngày và có thể trồng nhiều vụ trong năm nên rất thuận lợi cho và con quay vòng gối vụ. Tính cả vụ Đông, mỗi năm bà con nông dân xã Đặng Sơn có 4 vụ bí, góp phần trong việc nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích và ổn định cuộc sống cho người nông dân. Do cây bí đêm lại hiệu quả kinh tế cao nên đến nay số hộ trồng bí ở Đặng Sơn đã tặng lên với số lượng lớn.

 

Ngọc phương – Huy khôi 

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt