Đảng bộ xã Yên Sơn tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng ngày 25/4/2015, Đảng bộ xã Yên Sơn đã tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Vê dự đại hội có đ/c Lê Minh Giang – Phó bí thư huyện ủy, đ/c Nguyễn Hồng An – Trưởng ban tổ chức huyện ủy.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Yên Sơn đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, tổng giá trị sản xuất đạt gần 174 tỷ đồng, tăng so với đầu nhiệm kỳ 58,35 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,1%. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, tỷ trọng nông nghiệp đầu nhiệm kỳ gần 30%, cuối nhiệm kỳ giảm còn 24,76%. Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản tăng từ 25,05% đầu nhiệm kỳ lên 26,51% cuối nhiệm kỳ. Dịch vụ thương mại và thu khác tăng từ 45,19% đầu nhiệm kỳ lên 48,73% cuối nhiệm kỳ. Bình quân thu nhập đầu người cuối nhiệm kỳ đạt 34,6 triệu đồng/người/năm; tăng 12,86 triệu đồng/người/năm so với đầu nhiệm kỳ. Về lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ văn hóa xã hội, trên lĩnh vực giáo dục đào tạo: Trường tiểu học giữ vững trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Trường mầm non đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng mỗi năm có từ 50 – 60 em. Cũng trong nhiệm kỳ qua, nhờ thực hiện tốt phong trào văn hóa, nên tỷ lệ gia đình văn hóa của xã đạt từ 84 – 85%. Đến nay, có 10/13 xóm được công nhận làng văn hóa, 10 dòng họ văn hóa. Hàng năm, xã đã quan tâm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, di tích Đền Đức Hoàng, chùa Phúc Mỹ, nhà thờ họ Thái Bá. Về an sinh xã hội, thực hiện tốt các chính sách và huy động mọi nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ người nghèo. Quan tâm đào tạo giải quyết việc làm xuất khẩu lao động cho 70 – 80 người. Thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo, đầu nhiệm kỳ còn 7%, cuối nhiệm kỳ chỉ còn 4%.

 Đoàn chủ tịch tại Đại hội

Về công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Xây dựng bổ sung và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy. Đổi mới phương thức lãnh đạo. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Quan tâm xây dựng đội ngũ cấp ủy và bí thư chi bộ. Trong nhiệm kỳ đã cử 20 đ/c đi đào tạo, kết nạp 27 đ/c vào Đảng. Tổ chức trao huy hiệu 30 năm, 40, 50, 55, 60, 65 năm tuổi Đảng cho 185 đ/c. Đảng bộ 5 năm liền đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Phong trào toàn diện hàng năm đều đứng top đầu của huyện.

 Các đại biểu tham dự Đại hội

Bước sang nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Yên Sơn phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt 385 tỷ đồng. Trong năm 2015 đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 1%; 80% đến 85% chi bộ đạt TSVM.

Đ/c Lê Minh Giang – Phó bí thư huyện ủy phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội, đ/c Lê Minh Giang đã đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn của Đảng bộ xã Yên Sơn. Nhờ vậy, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, chỉ tiêu, nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015.
Đại hội đã bỏ phiếu bầu 15 đ/c vào BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ngọc Phương