Đảng bộ xã Thượng Sơn đại hội đại biểu lần thứ XXII nhiệm kì 2015 – 2020

Sáng ngày 19/5/2015, Đảng bộ xã Thượng Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII nhiệm kì 2015 – 2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đ/c Trương Hồng Phúc – TUV, BT.HU, CT.HĐND huyện, Nguyễn Tất Thành –PBT,CT.UBND huyện, Nguyễn Công Châu – PCT.UBND huyện, các đ/c trong BTV.HU, đại diện các ban ngành phòng cấp huyện, cùng 161 đại biểu đại diện cho 350 Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng trong nhiệm kì qua Đảng bộ xã Thượng Sơn đã lãnh đạo nhân dân giành được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Trong đó, về kinh tế đã thực hiện có hiệu quả việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đem lại thu nhập kinh tế phát triển đời sống nhân dân. Tổng giá trị sản xuất đạt 273,3 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với đầu nhiệm kì, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 12,1%, tỷ trọng nông nghiệp giảm hiện còn 33,4%, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, dịch vụ thương mại tăng lên 32,1%, bình quân thu nhập đầu người đạt 33,5 triệu đồng, tăng 2,3 lần so với đầu nhiệm kì. Kinh tế phát triển, đời sống mọi mặt của nhân dân ổn định, bộ mặt nông thôn được đổi mới, tỷ lệ hộ khá giàu tăng nhanh, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10% năm 2010 xuống còn 2,8% năm 2015.

%image_alt%
Các đại biểu tham dự Đại hội

Cũng trong nhiệm kì qua, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác "dồn điền ,đổi thửa," đầu tư hàng chục tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động xây dựng nông thôn mới, đến nay đã hoàn thành 14/19 tiêu chí và phấn đấu đến hết năm 2015 đạt xã nông thôn mới. Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm chăm lo đầu tư phát triển đúng hướng, chất lượng giáo giáo dục được nâng lên, 3 trường giữ vững danh hiệu chuẩn quốc gia, trong đó trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Về công tác xây dựng Đảng, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng tổ chức Đảng, Đảng bộ xã đạt trong sạch, vững mạnh, trên 70% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lĩnh vực quốc phòng – an ninh được củng cố, giữ vững.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Công Châu – PCT.UBND huyện phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Nguyễn Công Châu – PCT.UBND huyện đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Thượng Sơn đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong nhiệm kì qua, góp phần vào sự phát triển chung của huyện, đồng thời đ/c cũng đã yêu cầu trong nhiệm kì tới Đảng bộ xã trên cơ sở những tồn tại, hạn chế tập trung đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh và bền vững theo hướng CNH – HĐH, phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, phấn đấu năm 2015 hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới, tiến tới xây dựng Thượng Sơn thành Thị Trấn trong thời gian tới. Quan tâm công tác vệ sinh môi trường, tăng cường quản lí công tác văn hóa – xã hội đảm bảo công tác quốc phòng – an ninh, hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đã đề ra.

%image_alt%
Đại hội bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kì mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện.

Với tinh thần đoàn kết, tập trung và dân chủ, Đại hội đã bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kì mới gồm 15 đ/c bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện.

Sỹ Bắc