Đảng bộ xã Thuận Sơn – Đô Lương Đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015

Sáng ngày 6/4/2010, Đảng bộ xã Thuận Sơn đã tổ chức đại hội khóa XX nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đây là Đảng bộ được chọn làm đại hội điểm của Đô Lương và thực hiện thí điểm mô hình bầu bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch UBND xã.

%image_alt%

Trong nhiệm kỳ qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, ban chấp hành đảng bộ xã Thuận Sơn đã lãnh đạo nhân dân đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Trong đó về kinh tế có mức tăng trưởng khá, cơ cấu có bước chuyển biến đúng hướng, đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả 4 đề án đó là chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển dâu, tằm, tơ, đề án phát triển chăn nuôi và đề án phát triển chợ vùng giai đoạn 2006 – 2010. tổng giá trị sản xuất tăng từ 40 tỷ đồng năm 2005 lên 76 tỷ đồng năm 2009 tăng 191 lần, tăng trưởng bình quân hằng năm 17,7%. Năm 2010 phấn đấu đạt 2738 tấn, đặc biệt các mô hình trồng dưa hấu, bí xanh, bầu lấy ngọn, lạc phủ nilon được nhân rộng.

Về cơ sở hạ tầng tiếp tục đầu tư xây dựng hàng chục tỷ đồng đưa bộ mặt nông thông ngày càng đổi mới, trên lĩnh vực văn hóa – xã hội đã có chuyển biến tích cực, đời sống tinh thần và hưởng thụ văn hóa của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ học sinh đỗ đại học chỉ tính riêng năm 2009 là 29 em.

Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 41 đảng viên mới, các đoàn thể từng bước được đổi mới và thực hiện có hiệu quả có 6/6 tổ chức và đoàn thể xếp loại xuất sắc. mục tiêu nhiệm vụ tới, về kinh tế tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 14% tổng giá trị sản xuất đạt 266 tỷ đồng, bình quân thu nhập đầu người đạt 27 triệu đồng/ người/năm. Có 80 đến 90 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, 90% đoàn thể đạt vững mạnh xuất sắc. đại hội cũng đã dành phần lớn thời gian để đánh giá vai trò lãnh đạo của ban chấp hành đảng bộ khóa XIX, thảo luận và quyết nghị các mục tiêu giải pháp nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Với tinh thần dân chủ đoàn kết đại hội đã bỏ phiếu bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015 gồm 15 đồng chí. Đại hội đảng bộ đã hoàn thành các chương trình đề ra.

Sỹ Bắc

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt