Đảng bộ xã Thịnh Sơn tổ chức Đai hội đại biểu đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Sáng ngày 28/3, Đảng bộ xã Thịnh Sơn đã tổ chức Đai hội đại biểu đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Tới dự có đ/c Trương Hồng Phúc Tỉnh ủy viên- Bí thư huyện ủy, Lê Minh Giang Phó bí Thư huyện ủy, các đ/c chí lãnh đạo các ban nghành và 150 đại biểu chính thức.

Nhiệm kỳ 2010-2015, đảng bộ và nhân dân xã Thịnh Sơn( Đô Lương) đã đoàn kết tập trung trí tuệ và sức mạnh đưa kinh tế xã hội tăng trưởng, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Sản lượng lương thực hàng năm đạt 3.800 tấn, phát triển có hiệu quả 35 ha nuôi trồng thủy sản. Trên lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp xây dựng cơ bản có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng giá trị sản xuất năm 2014 đạt gần 187 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 12%. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã thu hút cả hệ thống chính trị, chung sức chung lòng xây dựng NTM.


Kết quả đã huy động được hơn 184 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 83 tỷ đồng, hiến 70.000m2 đất để xây dựng 53 công trình đường điện giao thông thủy lợi, nhà văn hóa và các công trình phúc lợi khác. Đến năm 2014, Thịnh Sơn được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Về văn hóa – xã hội đã được tập trung đầu tư thích đáng cả 3 trường đều đạt tiên tiến xuất sắc về giáo dục. 5 năm qua đã giải quyết cho 540 người đi lao động sang các nước, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,8%. Công tác xây dựng đảng luôn coi trọng, công tác chính trị tư tưởng tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Phương hướng nhiệm kỳ năm 2015-2020, đảng bộ xã Thịnh Sơn tiếp tục phát huy những lợi thế trên địa bàn, chăm lo phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xây dựng văn hóa – xã hội phát triển vững chắc, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đã đề ra.

Đ/c Trương Hồng Phúc Bí thư huyện ủy phát biểu tại đại hội xã Thịnh Sơn.


Phát biểu tại đại hội đ/c Trương Hồng Phúc bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những kết quả đã đạt được của nhân dân Thịnh Sơn trong 5 qua, đồng thời nêu lên những mặt tồn tại đó là: Công tác điều hành chỉ đọa chưa quyết liệt; Kinh tế phát triển chưa mạnh, dịch vụ tiểu thủ công nghiệp còn đạt ở mức thấp. Đ/c yêu cầu trong nhiệm kỳ tới đảng bộ cần quan tâm chăm lo đội ngũ cán bộ có trình độ năng lực; Đẩy mạnh việc phát triển kinh tế nông nghiệp như đầu tư lúa chất lượng cao, quan tâm phát triển nuôi trồng thủy sản, khuyến khích phát triển kinh tế dịch vụ thương mại để phục ụ tiêu dùng cho nhà máy xi mănng Sông Lam.


Đại hội đã tiến hành bầu cử BCH nhiệm kỳ mới gồm 15 đ/c và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đô Lương khóa XX nhiệm kỳ 2015-2020.
Hữu Hoàn.