Đảng bộ xã Tân sơn: Tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2010- 2015.

Sáng ngày 20/4/ 2015, Đảng bộ xã Tân sơn tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tới dự có đồng chí Nguyễn Tất Thành PBT- Chủ tịch UBND huyện, Hoàng Hữu Hùng UVBTV – Chủ tịch UBMT tổ quốc huyện, các đồng chí trong Ban chỉ đạo và 120 đại biểu.

Kết quả nổi bật trong nhiệu kỳ qua của đảng bộ Tân sơn đó là làm tốt vai trò lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế, tổng gia trị đạt 213 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 12%, bình quân thu nhập đầu năm 2014 đạt 33 triệu đồng một người. Chương trình mục tiêu Quốc gia đạt 13/19 tiêu chí, đầu tư xây dựng cơ bản đã huy động 43 tỷ đồng cho các công trình, xây dựng 14 km đường nhựa và bê tông. Các trường học đều được xây dựng đầy đủ đảm bảo vật chất phục vụ dạy và học. Thu ngân sách hàng năm đạt gần 7 tỷ đồng.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Sơn nhiệm kỳ 2015-2020.

Hoàn thành việc "dồn điền, đổi thửa" tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế và chăn nuôi nâng cao đời sống cuả nhân dân. Trên lĩnh vực văn hóa thể thao đã dược chăm lo và thực hiện tốt, Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 84 %, 1005 số xóm có thiết chế văn hóa, khôi phục đền Khai long bằng nguồn tự nguyện đóng góp của nhân dân đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh, tuyên truyền kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Trường Mần non ,trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, số lượng học sinh gỏi ngày càng tăng. Trong năm năm qua có 149 em đỗ vào các trường đại học. Công tác chính sách xã hội được quan tâm kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 3,3%. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ. Trình độ năng lực, tinh thần, thái độ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đảng viên không ngừng được nâng lên để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu nhiệm vụ, kết nạp 30 đảng viên. Mặt trận và các đoàn thể đều vững mạnh xuất sắc.

Bộ  mặt nông thôn của xã Tân Sơn.

Nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ và nhân dân xã Tân sơn quyết tâm phấn đấu đạt chuẩn quốc gia xây dưng NTM, đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, phấn đấu đạt các tiêu chí trở thành thị trấn theo quy hoạch của UBND tỉnh. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng kinh tế trang trại, phát triển ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Tất Thành PBT- Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Tất Thành PBT- Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Tân sơn đã nỗ lực phấn đâu và đạt được trên các lĩnh vực. Đồng thời nêu rõ những tồn tại để tập trung khắc phục như: Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiền năng, dịch vụ thương mại phát triển chưa tương xứng, công tác quản lý xã hội thiếu chặt chẽ. Đồng chí yêu cấu trong thời gian tới BCH đảng bộ và các Đảng viên cần tập trung làm tốt công tác tư tưởng, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, tập trung nguồn lực để hoàn thành chương trình mục tiêu xây dựng NTM, tăng cường công tác phòng chống tệ nạn xã hội để xã Tân sơn phát triển vững chắc xứng đáng với truyền thống của đơn vị anh hùng trong thì kỳ đổi mới và phát triển.
Đại hội đã tiến hành bầu BCH khóa mới nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm: 15 đồng chí và thông qua nghị quyết .
Hữu Hoàn