Đảng bộ xã Mỹ Sơn tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020

Sáng ngày 22/4, Đảng bộ xã Mỹ Sơn tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tới dự có đ/c Lê Minh Giang – phó bí thư thường trực huyện ủy. Nguyễn Tất Thành – phó bí thư, chủ tịch UBND huyện. Các đ/c trong ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể và 180 đảng viên.

Báo cáo của BCH đảng bộ xã Mỹ Sơn đã nêu bật những kết quả mà đảng bộ và nhân dân đã phấn đấu và đạt được trong nhiệm kỳ qua trên các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, Văn hóa – Xã hội, Quốc phòng – An ninh.

 Chương trình văn nghệ tại Đại hội.

Tổng giá trị sản xuất năm ước đạt 108 tỷ đồng tăng 48 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trưởng đạt 10,6%. Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM đạt 8/19 tiêu chí. Hoàn thành tốt công tác "Dồn điền, đổi thửa", giảm bình quân số thửa từ 7,6 thửa chỉ còn 2 thửa/ 1 hộ, thuận lợi cho nhân dân chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp , nâng cao thu nhập ổn định đời sống.

 Toàn cảnh Đại hội đảng bộ xã Mỹ Sơn nhiệm kỳ 2015-2020.

Nâng cấp 181 tuyến đường giao thông thủy lợi với 115.000m3, thu hút đầu tư xây dựng các công trình phục vụ dân sinh với tổng kinh phí 34,5 tỷ đồng để xây dựng 3 trường học, nhà văn háo đa chức năng và 7 nhà văn hóa xóm, hệ thống hồ đập được sửa chữa, nâng cấp, thu ngân sách đạt 7 tỷ đồng. Hệ thống giáo dục được đầu tư đảm bảo cho việc dạy và học. Trong 5 năm qua có 225 em đạt học sinh giỏi huyện, 14 em học sinh giỏi tỉnh, 2 em học sinh gỏi quốc gia. Công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và xây dựng phong trào văn hóa, thể thao ngày càng phát triển, thừng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Huy động quỹ vì người nghèo đạt 140 triệu đồng, xây dựng 18 nhà tình nghĩa và nhầ đại đoàn kết, xuất khẩu lao động 120 người, công tác quốc phòng – an ninh được đảm bảo. Trên lĩnh vực chính trị đã làm tốt việc sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ và đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho 40 đồng chí, kết nạp 23 đảng viên. Hoạt động của Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể từng bước đi vào nề nếp.

  Đoàn chủ tịch Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đ/c Nguyễn Tất Thành – Phó bí thư – chủ tịch UBND huyện đã biểu dương những kết quả của đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

 Đ/c Nguyễn Tất Thành – Phó bí thư – chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Đại hội

Đồng thời nêu rõ những tồn tại như kinh tế phát triển chậm, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới; Công tác quản lý công tác xã hội còn nhiều yếu kếm, chậm được giải quyết, trình độ năng lực của một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu. Trong nhiệm kỳ tới đ/c yêu cầu: Một là tập trng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, phát huy hiệu quả sau "Dồn điền, đổi thửa" để nâng cao thu nhập cho nhân dân. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại để phục vụ nhu cầu của du khách về tham quan khu di tích lịch sử Truông Bồn. Tập trung khai thác các nguồn lục, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Chú trọng công tác đào tạo đội nũ cán bộ có năng lực, có trách nhiệm, chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa và xóa đói giảm nghèo, xây dựng xã Mỹ Sơn phất triển vững chắc xứng đáng với quê hương có truyền thống cách mạng anh hùng lực lương vũ trang nhân dân và di tích lich sử quốc gia Trương Bồn Mỹ Sơn.
Đại hội đã bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 12 đ/c và bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu đảng bộ huyện Đô Lương (Khóa XX) nhiệm kỳ 2015-2020 với tinh thần đoàn kết đại hội đảng bộ xã Mỹ Sơn đã thành công tốt đẹp.

Hữu Hoàn