Đảng bộ xã Minh Sơn Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015 – 2020

Sáng ngày 7/5/2015, Đảng bộ xã Minh Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tới dự và chỉ đạo đại hội có các đ/c Hoàng Hữu Hùng – Chủ tịch UBMTTQ huyện, Nguyễn Thị Anh Quang – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy, các đ/c trong ban thường vụ huyện ủy và 152 đại biểu đại diện cho 352 Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Minh Sơn đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế. Tổng giá trị sản xuất năm 2010 đạt 110,2 tỷ đồng, đến năm 2015 đạt 191,8 tỷ, tăng 81,6 tỷ đồng, đạt 100% NQ Đại hội. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010 – 2014 là 11,18%. Bình quân thu nhập đầu người đạt 26,3 triệu đồng/người/năm.

 Toàn cảnh đại hội

Về lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ văn hóa xã hội, trong nhiệm kỳ qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa luôn được quan tâm và phát triển sâu rộng. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 74% – 76%. Hệ thống truyền thanh được thay thế mới, đảm bảo thời lượng phát sóng và thông tin đến tận người dân. Trên lĩnh vực giáo dục đào tạo, hoàn thành phổ cập Mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập Tiểu học mức độ 2 và phổ cập THCS vững chắc. Trong 5 năm có 214 em đậu vào các trường đại học. Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, trường THCS và Mầm non nhiều năm liền đều đạt trường tiên tiến. Về an sinh xã hội, thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo, đầu nhiệm kỳ còn 18,8%, cuối nhiệm kỳ chỉ còn 6,7%. Quan tâm giải quyết việc làm cho 150 – 200 lao động, xuất khẩu lao động được 157 người. Quốc phòng an ninh được giữ vững, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc thường xuyên được duy trì. Trong công tác xây dựng Đảng, luôn quan tâm chăm lo đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ. Từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp của HĐND.
Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Minh Sơn tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành Đảng bộ, quản lý điều hành của chính quyền, phấn đấu hoàn thành 16/19 tiêu chí nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống chỉ còn 3 – 4%, trên 50% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Đảng bộ đạt TSVM.

Đ/c Hoàng Hữu Hùng – Chủ tịch UBMTTQ huyện phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, đ/c Hoàng Hữu Hùng – Chủ tịch UBMTTQ huyện đã đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Minh Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần vào sự phát triển trên các lĩnh vực của huyện. Đồng thời, đ/c yêu cầu Đảng bộ xã Minh Sơn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thu hút mọi nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới. Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã Minh Sơn nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XX nhiệm Kỳ 2015 – 2020.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 15 đ/c vào BCH nhiệm kỳ mới, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện huyện Đô Lương khóa XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Văn Đăng