Đảng bộ xã Lưu Sơn tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Trong 2 ngày 17 và 18/4/2015, xã Lưu Sơn tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tới dự có đ/c Nguyễn Minh Hạnh – UVBTV – phó chủ tịch UBND huyện và 148 Đảng viên thuộc Đảng bộ xã Lưu Sơn.

Toàn cảnh đại hội Đảng bộ xã Lưu Sơn lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua của xã Lưu Sơn đó là: Tốc độ tăng trưởng hàng năm ổn định, đạt 15%. Giá trị bình quân sản xuất đầu người đạt 28,3 triệu đồng/ người/ năm. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển phù hợp đúng hướng: Nông lâm thủy sản đạt 57,3 tỷ đồng, tiểu thủ công nghiệp đạt 51 tỷ đồng, thương mại dịch vụ đạt 68,7 tỷ đồng. Nổi bật trong lĩnh vực kinh tế đó là: Đã duy trì và mở rộng diện tích vụ đông năm sau cao hơn năm trước. Tổ chức xây dựng nông thôn mới đạt 14/19 tiêu chí. Sản xuất vụ đông đem lại hiệu quả thiết thực cho bà con nông dân.

Đoàn chủ tịch tại Đại hội.

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, thực hiện tốt công tác giáo dục đào tạo, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất ở 3 cấp học, đẩy mạnh công tác xã hội hóa. Quán triệt triển khai thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, của Nhà nước. Quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng đảng được đổi mới cả về hình thức lẫn nội dung, tạo được sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể luôn bám sát các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận dụng linh hoạt vào tình hình đặc điểm địa bàn.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Lưu Sơn tiếp tục nâng cao năng lực của Đảng bộ, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thông mới năm 2015.

Đ/c Nguyễn Minh Hạnh – phó chủ tịch UBND huyện phát  biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đ/c Nguyễn Minh Hạnh – phó chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của Đảng bộ xã Lưu Sơn. Đồng thời chỉ rõ các khuyết điểm và yêu cầu trong nhiệm kỳ tới cần khắc phục đó là: Cần quyết liệt hơn trong việc thực hiện chương rình thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu hợp lý. Tập trung công tác phòng chống tệ nạn xã hội. Quan tâm, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới.

Đại hội bỏ phiếu bầu 15 đ/c vào BCH nhiệm kỳ mới. Đồng thời, đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương khóa XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. BCH Đảng bộ mới đã ra mắt và nhận nhiệm vụ.

Thúy Hằng