Đảng bộ xã Lam Sơn tổ chức Đại hội đại biểu đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng trong dịp này, Đảng bộ xã Lam Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015-2020. Về dự Đại hội có đ/c Lê Minh Giang-PBT thường trực huyện ủy.

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ xã Lam Sơn đã đoàn kết tập, trung trí tuệ và sức mạnh đưa kinh tế xã hội tăng trưởng, đời sống nhân dân được nâng lên.

 Đoàn chủ tịch đại hội

Tổng giá trị sản xuất trên 175 tỷ, tốc độ tăng trưởng: 10,92%; tổng thu ngân sách: 6,980 tỷ, tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản 38.7 tỷ đồng. Đã đầu tư xây dựng và hoàn thiện đưa vào sử dụng 26 công trình. Hoàn thành việc "dồn điền, đổi thửa" thực hiện chỉ thị 08 của tỉnh uỷ. Xây dựng 5/19 đơn vị đạt danh hiệu văn hoá; 10/12 dòng họ văn hoá.  Tỷ lệ gia đình văn hoá trung bình đạt 83,2 %. Tỷ lệ hộ nghèo: giảm từ 13,6% xuống còn 5,2%. Đã huy động được hơn 2 tỉ đồng để xây dựng cơ sở vật chất của 3 cấp học. Có 2 trường đạt chuẩn Quốc gia. Trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 30 đ/c. Trao tặng và truy tặng huy hiệu đảng cho 94 đ/c. Tuy nhiên, bên cạnh thành tích vẫn còn 1 sô hạn chế cần khắc phục như: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi chưa có bước đột phá, phát huy hết tiềm năng kinh tế của địa phương. Số xóm, số người vi phạm chính sách dân số KHHGĐ không giảm, đang còn ở mức cao. Công tác quản lý, khai thác và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá trên địa bàn chưa tốt. Một số chỉ tiêu được đại hội thống nhất đề ra từ nay cho đến năm 2020 đó là: Xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia, Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức 2. Tỉ lệ hộ nghèo dưới 4,5%; Đảng bộ đạt: trong sạch vững mạnh. Phát triển đảng viên mới: 20 – 25 đ/c.
Đ/c Lê Minh Giang – PBT thường trực huyện ủy phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội đ/c Lê Minh Giang huyện đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của Đảng bộ xã Lam Sơn trong 5 năm qua, đồng thời nêu lên những mặt tồn tại đó là: Vai trò điều hành chỉ đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt chưa quyết liệt. Kinh tế phát triển chưa tương xứng, dịch vụ tiểu thủ công nghiệp còn đạt ở mức thấp. Đ/c yêu cầu trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ cần quan tâm chăm lo đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ năng lực; đẩy mạnh việc phát triển kinh tế nông nghiệp như xây dựng các vùng chuyên canh màu, quan tâm phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm để tăng giá trị thu nhập, khuyến khích phát triển kinh tế dịch vụ thương mại
Đại hội đã tiến hành bầu cử BCH nhiệm kỳ mới gồm 14 đ/c đảm bảo tiêu chuẩn, tư cách và năng lực. Đồng thời, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đô Lương khóa XX nhiệm kỳ 2015-2020.
Huy Khôi