Đảng bộ xã Đại Sơn tổ chức Đai hộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Sáng ngày 18/4, Đảng bộ xã Đại Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Về dự Đại hội có đ/c Nguyễn Tất Thành – Phó bí thư – chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Hồng An – trưởng ban tổ chức huyện ủy, Nguyễn Thị Lan – UVBTV – Phó chủ tịch HĐND huyện và đại biểu là cán bộ đảng viên xã nhà.

 Đoàn chủ tịch Đại hội.

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ xã Đại Sơn đã đoàn kết, tập trung trí tuệ và sức mạnh của cán bộ đảng viên đưa kinh tế xã hội tăng trưởng, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 16,78%. Nâng tổng giá trị sản xuất và thu nhập năm 2010 từ 125,7 đến năm 2015 là 254,35 tỷ đồng. Tăng 128,65 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra là 26, 05 tỷ đồng. Hoàn thành "dồn điền, đổi thửa", giảm từ 7,7 thửa xuống còn 2,24 thửa/hộ. Sản lượng lương thực tăng từ 2.600 tấn lên 3.100 tấn. Tổng số huy động vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho toàn xã trong 5 năm qua đạt 65 tỷ đồng – trong đó ngân sách xã 6,4 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 6 tỷ đồng. Đã đầu tư 34 tỷ đồng nâng cấp các hồ đập, 1km kênh mương, 27km đường giao thông và xây dựng 14 phòng học. Xây dựng công trình chợ Ú hơn 5 tỷ đồng. Tỷ lệ tốt nghiệp bậc THCS hàng năm đạt từ 97- 98 %, năm 2014 có 548 em đạt học sinh giỏi, trong đó có 01 em đạt huy chương vàng, học sinh giỏi tỉnh là 14 em. Số học sinh đậu vào các trường Đại học, Cao đẳng 48 em. Xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ bà mẹ, trẻ em, côngtac tuyennv.x/vm/cx.vcxz, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được quan tâm đầu tư đúng mức. Mỗi năm tư vấn, giới thiệu từ 20 đến 30 lao động xuất khẩu, giải quyết việc làm cho 150 đến 200 lao động. Công tác An ninh, Quốc phòng, Công tác quân sự địa phương được giữ vững. Tổng số đảng viên Đảng bộ hiện tại có 275 đồng chí, trong nhiệm kỳ kết nạp được 30 đảng viên mới.

 Các đại biểu tham dự Đại hội.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa khai thác hết tiềm năng lợi thế của địa phương. Thực hiện các tiêu chí của chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới tỷ lệ còn thấp 5/19 tiêu chí, công tác quản lý đất đai, quản lý tài chính còn nhiều bất cập. Một số chỉ tiêu được Đại hội thống nhất đề ra từ nay cho đến năm 2020 đó là, huy động vốn đầu tư: 100 tỷ đồng, xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2019. Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,1%. Tạo việc làm hàng năm 200 người/Năm, lao động qua đào tạo 50%, giảm hộ nghèo xuống 5%. Phấn đấu trường THCS đạt chuẩn Quốc gia 2017, trường Tiểu học 2 đạt chuẩn mức độ 2 vào năm 2019, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2016. Hàng năm kết nạp từ 5-7 đảng viên mới. Đảng bộ đạt trong sạch, vũng mạnh.

Đ/c Nguyễn Tất Thành – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại  Đại hội đ/c Nguyễn Tất Thành – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của Đảng bộ xã Đại Sơn trong 5 qua, đồng thời nêu lên những mặt tồn tại đó là: Vai trò điều hành chỉ đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt chưa quyết liệt, hành chính hoá và ngại va chạm; Kinh tế phát triển chưa tương xứng, dịch vụ tiểu thủ công nghiệp còn đạt ở mức thấp. Đ/c yêu cầu trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ cần quan tâm chăm lo đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ năng lực; đẩy mạnh việc phát triển kinh tế nông nghiệp như xây dựng các vùng chuyên canh màu, quan tâm phát triển chăn nuôi gia súc để phục vụ chợ trâu bò và tăng giá trị thu nhập, khuyến khích phát triển kinh tế dịch vụ thương mại.

Các đại biểu tham gia bầu BCH nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã tiến hành bầu cử BCH nhiệm kỳ mới gồm 15 đ/c. Và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đô Lương khóa XX nhiệm kỳ 2015-2020.

Huy Khôi.