Đảng bộ xã Đà Sơn Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong 2 ngày, 18-19/5, Đảng bộ xã Đà Sơn đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành và 181 đảng viên.

Các-đại-biểu-tham-dự

Các đại biểu tham dự. Ảnh Lê Hoàn

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Đà Sơn đã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng và kiện toàn hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020. Tổng giá trị nông- lâm- thủy sản đạt trên 70 tỷ đồng chiếm gần 20%; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản đạt 122.9 tỷ đồng chiếm 34,8%.  Dịch vụ thương mại và thu nhập khác đạt gần 160 tỷ đồng, chiếm 45,3%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 11,5% đạt mục tiêu so với Đại hội đề ra. Năm 2019, xã hoàn thành về đích NTM.

đồng-chí-Nguyễn-Đình-Hậu-chủ-tịch-UBND-xã-nhiệm-kỳ-2015--2020-khai-mạc-ĐH

Đồng chí Nguyễn Đình Hậu – Chủ tịch UBND xã Đà Sơn nhiệm kỳ 2015 – 2020 khai mạc Đại hội

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ luôn quan tâm, chú trọng thực hiện trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ từng bước đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã phát triển được 24 đảng viên mới, đạt 80% chỉ tiêu cấp trên giao. Hàng năm, Đảng ủy đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 91,5%. Mặt trận, các đoàn thể đổi mới phương thức hoạt động, hướng các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước về khu dân cư, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đoàn-chủ-tịch-Đại-Hội

Đoàn chủ tịch Đại hội

Lĩnh vực Văn hoá – xã hội có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Có 2 trường giữ vững chuẩn quốc gia và phấn đấu xây dựng trường THCS Nguyễn Quốc Trị đạt chuẩn mức độ 1. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,6% , giảm 4% so với đầu nhiệm kỳ. 5 năm qua, xã Đà Sơn đã sửa chữa được 16 nhà dột nát cho các hộ  khó khăn. Hàng năm, tỷ lệ gia đình văn hoá đạt từ 80% trở lên, có 4 dòng họ đạt dòng họ cấp huyện, nâng tổng số 14 dòng họ trên địa bàn xã.  An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đại hội đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Đà Sơn đề ra định hướng cần thực hiện. Tập trung, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội và giảm nghèo theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phát triển các ngành nghề kinh tế trên cơ sở tận dụng và phát huy những tiềm năng, lợi thế của xã; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với nhiệm vụ mới. Phấn đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 67,8 triệu đồng; tốc độ tăng trưởng đạt 13%, phấn đấu năm 2025 đạt xã nông thôn kiểu mẫu.

Đồng-chí-anh-Quang-phát-biểu-chỉ-đạo-ĐH

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện đã biểu dương kết quả đạt được của Đảng bộ xã Đà Sơn trong nhiệm kỳ qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Đà Sơn cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ trong nội bộ; lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề mới phát sinh, tạo được niềm tin của Đảng bộ đối với nhân dân dân.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đà Sơn nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra.

BCH--mới-ra-mắt

BCH mới ra mắt Đại hội

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã Đà Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Lê Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt