Đảng bộ Thị Trấn tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kì – 2015 – 2020

Sáng ngày 25/4/2015, Đảng bộ Thị Trấn đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kì – 2015 – 2020. Tới dự và chỉ đạo đại hội có các đ/c Trương Hồng Phúc TUV, BT.HU, CT.HĐND huyện, Nguyễn Tất Thành – PBT, CT.UBND huyện, các đ/c nguyên BT.HU, các đc trong BTV huyện ủy và 155 Đại biểu đại diện cho 355 Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Thay mặt BCH Đảng bộ Thị Trấn nhiệm kì 2010 – 2015, đ/c Nguyễn Hữu Vân – Bí thư Đảng ủy xã đã đọc báo cáo chính trị trình đại hội nhiệm kì 2015 – 2020. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 13,8%, tổng giá trị sản xuất tăng từ hơn 170 tỷ đồng năm 2010 lên gần 367tỷ năm 2015, đạt hơn 110% chỉ tiêu NQ đại hội, giá trị sản xuất bình quân đầu người gần 39 triệu đồng, tỷ lệ hộ khá và giàu tăng nhanh, hộ nghèo chỉ còn dưới 1%. Hoàn thành 26 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch đại hội đề ra, bộ mặt đô thị ngày càng phát triển khởi sắc đó là những kết quả nổi bật mà Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân đạt được trong nhiệm kì qua.

 Đoàn chủ tịch tại Đại hội

Bên cạnh đó, công tác văn hoá xã hội được quan tâm đầu tư phát triển đúng hướng, 3 cấp học đạt phổ cập vững chắc, xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trương tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số KHHGĐ, văn nghệ, thể dục thể thao thực hiện có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân tiếp tục được đổi mới, phong trào toàn diện có bước phát triển, trong nhiệm kì đã kết nạp được 26 Đảng viên mới, 80% Chi bộ dạt TSVM, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạn tiêu biểu. 5 năm liên tục là lá cờ đầu của huyện, các tổ chức đoàn thể xếp loại xuất sắc. Công tác QPAN được đảm bảo củng cố và giữ vững.

 Toàn cảnh Đại hội

Về nhiệm vụ trong nhiệm kì tới, Đảng bộ tập trung lãnh đạo nhân dân xây dựng Thị Trấn trở thành đô thị có kiến trúc và quy hoạch phù hợp, phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt 707 tỷ đồng, trong đó thương mại dịch vụ trên 440 tỷ đồng, thu nhập bình quân 70 triệu đồng/người/năm. các đại biểu đã thảo luận bổ sung nhiều giải pháp để Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đ/c Trương Hồng Phúc – TUV, BT.HU, CT.HĐND huyện phát biểu tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Trương Hồng Phúc – TUV, BT.HU, CT.HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao về những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Thị Trấn đã đạt được trong nhiệm kì qua, góp phần quan trọng vào sự phát triển trên các lĩnh vực của huyện, đồng thời đ/c yêu cầu Đảng bộ xã Thị Trấn trên cơ sở những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kì qua để từ đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Kiện toàn bộ máy nâng cao hiệu quả hoạt động, tập trung phát triển kinh tế theo hướng bền vững, ưu tiên phát triển ngàh nghê tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, các khu đô thị đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường, văn minh đo thị, trật tự ATXH. Phải tập trung đi tắt đón đầu thực hiện công tac quy hoạch Thị Trấn mở rộng, làm tốt công tác chỉnh trang đô thị, phát triển cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa chỉ thị 03 của Bộ chính trị, NQTW 4 Khóa XI, phấn đấu giữ vững đơn vị dẫn đầu trong toàn huyện, xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, VHXH, của huyện Đô Lương, phấn đấu xây dựng Thị Trấn trở thành Thị xã vào năm 2020.

       Các Đại biểu bầu BCH Đảng bộ nhiệm kì 2015 – 2020 gồm 15 đồng chí

Với tinh thần tập trung, dân chủ các Đại biểu đã bỏ phiếu bầu ra BCH Đảng bộ Thị Trấn nhiệm kì 2015 – 2020 gồm 15 đồng chí đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XX nhiệm kì 2015 2020. ĐH đã thông qua các chỉ tiêu NQ nhiệm kì mới, BCH Đảng bộ nhiệm kì 2015 – 2020 đã ra mắt và nhận nhiệm vụ. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị Trấn nhiệm kì 2015 – 2020 đã thành công tốt đẹp.

 Sỹ Bắc