Đảng bộ quân sự huyện tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Sáng ngày 26/4, Đảng bộ quân sự huyện đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Tới dự có đ/c Hà Tân Tiến UVBTV tỉnh ủy – đại tá chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy – bí thư đảng ủy quân sự huyện, Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy, Nguyễn Tất thành – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện, các đ/c trong BTV huyện ủy.

Đ/c Trương Hồng Phúc khai mạc đại hội

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua đảng ủy quân sự huyện đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ổn định đời sống nhân dân và quốc phòng – an ninh được giữ vững. Về nhiệm vụ chính trị đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết về quốc phòng – an ninh; Phối hợp với công an tham mưu ban hành nghị quyết về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng -an ninh giai đoạn 2011-2015; Tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, quản lý chặt chẽ các công trình quốc phòng, công sự trận địa và thao trường huấn luyện; tham mưu xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên rộng khắp đảm bảo sô lượng, chất lượng. Đến nay toàn huyện có 49 đơn vị dân quân tự vệ với 3.000 đ/c. Tổ chức tốt việc tuyển gọi thanh niên nhập ngũ đạt chỉ tiêu 100%.

  Các đại biểu tham dự đại hội

Trong nhiệm kỳ qua đã quy tập, an táng 755 hài cốt liệt sỹ về nghĩa trang huyện, xây dựng 4 nhà tình nghĩa với số tiền 422 triệu đồng. Chấp hành nghiêm chế độ trực sãn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ sở, xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh trên địa bàn, báo động kiểm tra sẵn sàng chiến đấu 142 lượt và điều động 2.500 luột cán bộ chiến sỹ tham gia làm nhiệm vụ trực chiến PCCN, PCCR, PCBL, mở 16 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho 5.700 đ/c. Về lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh, đảng ủy BCH quân sự huyện đã làm tốt công tác giáo dục, nâng cao ý thức cho cán bộ chiến sỹ, làm tốt công tác vận động, nắm chắc tình hình, phát hiện và dự báo các vân đề nảy sinh; Chỉ đạo BCH quân sự các xã, thị làm tốt công tác tham mưu nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; Ủng hộ các loại quỹ đạt 160 triệu đồng. Đối với công tác Đảng thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các nghị quyết của Đảng, kết nạp 47 đảng viên.
Trong nhiệm kỳ tới đảng ủy quân sự tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, sãn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và bảo vệ tổ quốc.

 Đ/c Hà Tân Tiến UVBTV tỉnh ủy – đại tá chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đ/c Hà Tân Tiến UVBTV tỉnh ủy – đại tá chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An ghi nhận những kết quả của đảng bộ quân sự huyện trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu trong thời kỳ tới tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, tham mưu và tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng – an ninh, duy trì lực lượng sãn sàng chiến đấu trong mọi tình hướng, làm tốt công tác huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên và tuyển gọi thanh niên lên đường nhập ngũ, xây dựng các phương án diến tập sãn sàng chiến đấu.

Đại hội bầu BCH đảng ủy gồm 4 đ/c và bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ huyện.

Đại hội đã bầu BCH đảng ủy gồm 4 đ/c và bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ huyện.

Hữu Hoàn