Đảng bộ cơ quan huyện ủy tổng kết công tác Đảng năm 2016

Chiều ngày 1/12, Đảng bộ cơ quan huyện ủy đã tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Tham dự có các đồng chí Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy –  Bí thư huyện ủy, Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện.

huyen-uy

Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2016, Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc đã bám sát nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả. Trong năm đã tổ chức được 9 kỳ báo cáo viên, 1 lớp tập huấn báo chí, xuất bản. 100% các xã, thị hoàn thành biên soạn xuất bản lịch sử địa phương. Mở 4 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, 3 lớp đảng viên mới, 2 lớp sơ cấp lý luận chính trị và 1 lớp trung cấp lý luận chính trị. Xét kết nạp 229 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 91,5% chỉ tiêu đề ra, chuyển chính thức 216 đồng chí. Truy tặng huy hiệu Đảng cho 611 đồng chí, phát thẻ đảng viên cho 189 đồng chí. Tổ chức trao quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đã hy sinh từ trần cho 10 đồng chí và chi trả chế độ cho 15 đối tượng đúng quy định. Đảng ủy đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. UBKT tiến hành 3 cuộc kiểm tra, 3 cuộc giám sát đối với 6 chi bộ, bám sát các nội dung của NQTW 4, chỉ thị 05 của bộ chính trị để triển khai thực hiện. Kết quả phân xếp loại năm 2016 có 16 đảng viên HTXSNV, 14 đảng viên HTTNV, 6/6 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, phấn đấu 100% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các tổ chức đoàn thể HTXSNV. Kết nạp đảng viên 1-2 đồng chí.

huyen-uy1

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực – Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đề nghị cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính theo chỉ thị 26 của Thủ tướng chính phủ. Phát huy tính chủ động trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

huyen-uy2

Đảng bộ cơ quan huyện ủy trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016

Nhân dịp này, Đảng bộ cơ quan huyện ủy đã khen thưởng cho các chi bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2016.

Văn Đăng – Hoàng Phi