Đảng bộ cơ quan khối dân tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014

Chiều ngày 2/12/2014, Đảng bộ cơ quan khối dân đã tổ chức lễ tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Trong năm 2014, Đảng bộ cơ quan khôi dân đã thường xuyên bám sát kế hoạch để triển khai chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, 6/6 chi bộ đã chỉ đạo cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyên vận động hội viên thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các cuộc vận động như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Xây dựng nông thôn mới, dồn điền đổi thửa, ủng hộ quỹ vì người nghèo, công tác đền ơn đáp nghĩa, cuộc vận động nghĩa tình biên giới hải đảo, phong trào thi đua phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác cán bộ.

%image_alt%

Kết quả 6 cơ quan được tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% chi bộ nhận loại TSVM, 97% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% gia đình Đảng viên đạt gia đình văn hoá. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2015, Đảng bộ tập trung lãnh đạo các Chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chuẩn bị tốt việc tổ chức Đại hội Chi bộ và Đảng bộ nhiệm kì 2015 – 2020…

%image_alt%

Nhân dịp này, Đảng bộ cơ quan khối dân đã tổ chức trao giấy khen cho các Chi bộ và Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc tiêu biểu năm 2014.

Sỹ Bắc