Đảng bộ cơ quan huyện ủy: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2019.

Chiều ngày 7/12, Đảng bộ cơ quan huyện ủy tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tham dự có Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy, đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện

tkdangcqhu

Các đại biểu tham dự

Năm 2018,  Đảng bộ cơ quan huyện ủy Đô Lương đã bám sát Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng đảng và  các nhiệm vụ chuyên môn đạt kết quả cao. Đã tham mưu cấp ủy huyện luân chuyển từ huyện về xã 2 đồng chí, luân chuyển ngang 6 đồng chí, luân chuyển 51 cán bộ quản lý ngành giáo dục và điều động 2 công chức xã lên huyện.  Cử 4 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị.

tkdangcqhu1

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện khai mạc hội nghị

Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng định kỳ, Xây dựng và thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan, quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với thủ trưởng cơ quan và công đoàn. Tổ chức 2 lớp quán triệt nội dung chuyên đề 2018 cho 26 chi bộ cơ quan trực thuộc. Sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị 05 và 2 năm phong trào dân vận khéo, suy tôn khen thưởng  36 tập thể và 38 cá nhân tiêu biểu. Thực hiện 14 cuộc giám sát tại 14 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Tham mưu, chỉ đạo cấp ủy các cấp  kiểm tra 130 tổ chức và 47 đảng viên, ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 88 tổ chức và 131 đảng viên. Hoàn thành đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế giai đoạn 2018-2021 và những năm tiếp theo. Thực hiện Đề án 01 của tỉnh ủy, đã xóa được 2 chi bộ có nguy cơ không còn Đảng viên và  kết nạp được 2 đảng viên.

Năm 2018 đã kết nạp được 239 quần chúng ưu tú vào Đảng.  Kết quả phân xếp loại năm 2018, có 4 chi bộ  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó, chi bộ ban tổ chức và và ban tuyên giáo được suy tôn vững mạnh xuất sắc tiêu biểu.  17 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và suy tôn 9 đảng viên xuất sắc tiêu biểu.  Đảng bộ đạt xuất sắc. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, phấn đấu 100% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không vi phạm chính sách DSKHHGĐ và đạt gia đình văn hóa.

tkdangcqhu2

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy yêu cầu các đảng viên nêu cao tính gương mẫu của người đảng viên

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy đề nghị cán bộ, đảng viên cần nêu cao tính đấu tranh tự phê bình và phê bình. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chú ý vấn đề nêu gương. Chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính theo chỉ thị 26 của Thủ tướng chính phủ. Phát huy tính chủ động trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

tkdangcqhu3

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy trao giấy khen cho chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

tkdangcqhu4

Đồng chí lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Nhân dịp này, Đảng bộ cơ quan huyện ủy đã khen thưởng cho các chi bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018.

Huy Khôi