Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện kiểm điểm NQTW4 khóa XII

Sáng ngày 5/4, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện tổ chức hội nghị kiểm điểm NQTW 4 khóa XII. Tới dự có đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy, Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, Ngọc Kim Nam – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV huyện ủy.

CQHUKD1

Các đại biểu tham dự

Phát biểu chỉ đạo kiểm điểm đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy yêu cầu các đồng chí trong BCH Đảng bộ cơ quan UBND huyện nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc kiểm điểm để làm rõ những tồn tại và nêu lên những giải pháp khắc phục có hiệu quả.

CQHUKD

Toàn cảnh hội nghị

BCH Đảng bộ đã tiến hành kiểm điểm tập thể Đảng bộ và kiểm điểm cán bộ quản lý theo NQTW4, nêu rõ những tồn tại về 3 vấn đề lớn như: Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ.

CQHUKD2

Các cán bộ đảng viên đã đóng góp thẳng thăn nhiều ý kiến bổ sung những tồn tại trong kiểm điểm của BCH như vấn đề vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; đấu tranh tự phê bình và phê bình, ngại va chạm, một số đồng chí chưa làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ và lãng phí thời gian làm việc. Sau khi kiểm điểm tập thể, các đảng viên đã kiểm điểm làm rõ những tồn tại trong quá trình công tác đồng thời nêu ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Hữu Hoàn