Đài Truyền thanh -Truyền hình Đô Lương: Tổ chức liên hoan truyền thanh cơ sở năm 2014.

Sáng ngày 25-10/2014, đài Truyền thanh – Truyền hình Đô Lương đã tổ chức lễ khai mạc liên hoan chương trình truyền thanh cơ sở năm 2014. Tới dự có đ/c Nguyễn Minh Hạnh – PCT.UBND huyện, đại diện ban tuyên giáo huyện ủy, phòng văn hóa thông tin huyện.
Tham gia liên hoan chương trình truyền thanh cơ sở năm nay có 33 đài truyền thanh của 33 xã thị trong toàn huyện. Chương trình liên hoan do các đài Truyền thanh cơ sở thực hiện bằng một chương trình thời sự tổng hợp với thời lượng 15 phút gồm tin, bài, phóng sự và gương NTVT phản ánh các sự kiện đã và đang diễn ra ở các đại phương trên địa bàn huyện như công tác xây dựng đảng, phong trào xây dựng nông thôn mới, công tác "dồn điền đổi thửa", "đền ơn đáp nghĩa", xóa đói giảm nghèo sẽ được các đài Truyền thanh cơ sở phản ánh kịp thời đa dạng.

%image_alt%
Liên hoan truyền thanh cơ sở nhằm giúp đài truyền thanh các xã, thị tiếp cận việc xây dựng chương trình Truyền thanh theo xu hướng hiện đại, kinh nghiệm về phương pháp để xây dựng hoàn chỉnh 1 chương trình Truyền thanh phát sóng phục vụ công chúng. Để việc tổ chức liên hoan đạt kết quả tốt đài Truyền thanh – Truyền hình Đô Lương đã xây dựng kế hoạch thành lập ban tổ chức, ban giám khảo và hướng dẫn các đài Truyền thanh cơ sở tham gia liên hoan.
Nét mới trong liên hoan lần này là ban tổ chức tiến hành chấm sơ khảo sau đó chọn các chương trình có chất lượng vào chung khảo. Mục đích của liên hoan nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác Truyền thanh cơ sở để từ đó làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống đài Truyền thanh cơ sở, góp phần đảm bảo tiếng nói 4 cấp đến với nhân dân. Ban tổ chức sẽ đã lựa chon một giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải 3 và 3 giải khuyến khích.
%image_alt%

Kết quả, đơn vị Đài truyền thanh Thị Trấn đạt giải nhất, đài truyền thanh xã Thuận Sơn và Lạc Sơn đạt giải nhì, các đài trung Sơn, Quang Sơn, Giang Sơn Tây. Ban tổ chức đã trao giải cho các đơn vị đạt giải tại liên hoan chương trình truyền thanh cơ sở năm 2014./..

Sỹ Bắc – Huy Khôi.