Đại hội MTTQ xã Thuận Sơn nhiệm kỳ 2019- 2024

Sáng ngày 7/3/2019, UBMTTQ xã Thuận Sơn đã tổ chức đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Thuận Sơn nhiệm kỳ 2019- 2024. Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Trọng Sơn – Phó chủ tịch UBMTTQ huyện.

a2

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, UBMTTQ xã Thuận Sơn đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, các mô hình điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo ngày càng phát triển. Về xây dựng nông thôn mới, trong nhiệm kỳ nhân dân đã đóng góp 13,61 tỷ đồng, 15 nghìn ngày công. Tỷ lệ gia đình văn hóa đến nay đạt 84,2%, tăng 19,2% so với đầu nhiệm kỳ. Khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 5 khu dân cư, tăng 3 khu dân cư so với đầu nhiệm kỳ. Hộ nghèo đầu nhiệm kỳ 122 hộ, đến cuối nhiệm kỳ còn 48 hộ. Từ những kết quả đó đã góp phần giúp Thuận Sơn đạt 17/19 tiêu chí Nông thôn mới trong năm 2018.

a1

Các đại biểu tham dự Đại hội

Về hoạt động an sinh xã hội, trong 5 năm đã vận động ủng hộ được gần 209 triệu đồng, đạt tỷ lệ 145,1%. Giúp đỡ 73 hộ thoát nghèo.

Trong nhiệm kỳ đã phối hợp với Ban công an tổ chức tố giác tội phạm tại địa bàn dân cư 8 xóm, được nhân dân cung cấp 102 tin, phát giác 27 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, qua đó giúp tình hình an ninh trong nhân dân ổn định hơn.

a3

Đồng chí Nguyễn Trọng Sơn- PCT UBMTTQ huyện phát biểu mong muốn UBMTTQ Thuận Sơn sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng Thuận Sơn ngày càng phát triển, sớm đạt xã chuẩn Nông thôn mới. 

Bước sang nhiệm kỳ mới, UBMTTQ xã Thuận Sơn sẽ phấn đấu tăng 1 đến 2% tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên. Giúp đỡ người nghèo 150 lượt, xây dựng 5 nhà Đại đoàn kết. Hỗ trợ giống, vốn, tư liệu sản xuất cho 20 hộ. Chủ trì, phối hợp giám sát 10 cuộc, phản biện xã hội 5 cuộc.

a1

Đại hội đã hiệp thương bầu 33 vị vào UBMTTQ xã Thuận Sơn nhiệm kỳ 2019- 2024. Ảnh: Ngọc Phương

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Trọng Sơn- PCT UBMTTQ huyện đã đánh giá ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của UBMTTQ xã Thuận Sơn. Đồng thời nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, MTTQ xã tiếp tục đổi mới, năng động sáng tạo, mở rộng khối đại đoàn kết, tạo nên sức mạnh để Thuận Sơn sớm đạt xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đại hội đã hiệp thương bầu 33 vị vào UBMTTQ xã Thuận Sơn nhiệm kỳ 2019- 2014.

                                                                Ngọc Phương