Đại hội MTTQ huyện Đô Lương khoá 15 nhiệm kỳ 2014 – 2019

Sáng ngày 4-4-2014, UBMTTQ huyện Đô Lương đã tổ chức Đại hội đại biểu khoá 15 nhiệm kỳ 2014-2019. Về dự đại hội có đ/c Nguyễn Ngọc Nguyên- PCT UBMTTQ tỉnh, đ/c Trương Hồng Phúc- Tỉnh uỷ viên- Bí thư huyện uỷ – Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện uỷ, đ/c Nguyễn Tất Thành – Phó bí thư- Chủ tịch HĐND huyện, đại diện lãnh đạo UBMTTQ các huyện Anh Sơn, Tân Kỳ, Con Cuông, Yên Thành, Thanh Chương, đại diện lãnh đạo Đồn biên phòng 543 kết nghĩa.

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội MTTQ huyện khóa XIV về đa dạng hóa công tác tuyên truyền, tích cực mở rộng tổ chức thành viên, trong nhiệm kỳ đã kết nạp thêm 3 thành viên mới là Hội Luật gia, Hội nạn nhân chất độc Da cam, Hội chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày, nâng tổng số thành viên của Mặt trận lên 20 tổ chức. Tập hợp đoàn viên, hội viên vào các tổ chức hội tăng bình quân từ 1 – 2%/năm. Hiện nay tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên của Công đoàn 100%, Đoàn thanh niên 67%, Hội nông dân 93,7%, Hội Liên hiệp phụ nữ 85,2%, Hội Cựu chiến binh 93%, Hội người cao tuổi 98%, …

Đ/c Lê Văn Hán – CT UBMTTQ huyện khai mạc Đại hội.

Việc tổ chức ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư" vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Hàng năm được Mặt trận các cấp chủ trì, phối hợp tổ chức có nề nếp, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo lực lượng xã hội tham gia. Thông qua tổ chức ngày hội đã thực sự khơi dậy và không ngừng củng cố mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.
 

Đ/c Nguyễn Đình Nhàn – PCT UBMTTQ huyện đọc báo cáo tại Đại Hội MTTQ huyện.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quôc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX đã đề ra và đạt được kết quả quan trọng.

Cùng đó, MTTQ huyện đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp, nông thôn, nông dân đạt hiệu quả thiết thực, góp phần đưa tổng giá trị sản xuất của huyện đến năm 2013 đạt 6033,14 tỷ đồng, giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 30,46 triệu đồng/năm, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 94,47 ngàn tấn, giải quyết việc làm bình quân hàng năm cho 3.559 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 7,9%.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội UBMTTQ huyện nhiệm kỳ 2014 – 2019

Cùng với những kết qủa đạt được, nhiệm kỳ qua, MTTQ đã vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước, cùng nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết với các tổ chức, địa phương, quốc tế. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Từ những kết quả đạt được đã khẳng định rằng, nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện luôn bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc do Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2008 – 2014 đã đề ra, tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần tích cực vào những thắng lợi chung của huyện Đô Lương. Thông qua hoạt động thực tiễn, vị thế, vai trò của Mặt trận tiếp tục được khẳng định và nâng cao trong hệ thống chính trị.


Bước sang nhiệm kỳ mới, Mặt trận tổ quốc huyện sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong năm năm tới là: Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, hướng tới mục tiêu đến năm 2020 đạt 50% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới; động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng và củng cố về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Tiếp tục cùng cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp phấn đấu đến năm 2020 đưa giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm, thu ngân sách trên địa bàn đạt 205 tỷ đồng/năm. Giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm từ 2 – 3%. Vận động "Quỹ vì người nghèo" mỗi năm từ 1,5 – 2 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2019 xóa nhà xiêu vẹo, tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo. Phối hợp cùng chính quyền, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện, xã xây dựng mới mỗi năm từ 1 – 2 xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới, 80 – 85% gia đình văn hóa, 15 – 20 làng văn hóa, 25 – 30 dòng họ văn hóa, 5 – 7 cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa. Phấn đấu đến năm 2020 có 100% số xã có thiết chế văn hóa thể thao, thông tin. Hàng năm 100% Mặt trận Tổ quốc xã, thị trấn đạt loại Tốt và Xuất sắc, Mặt trận Tổ quốc huyện đạt Xuất sắc. Tăng tỷ lệ tập hợp lực lượng của các tổ chức thành viên mỗi năm từ 1 – 1,5%; 100% Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt Quy chế giám sát và phản biện xã hội theo đúng quy định.

Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy, CT HĐND huyện phát biểu tại đại hội.

Thay mặt các đ/c lãng đạo huyện, đ/c Trương Hồng Phúc- Tỉnh uỷ viên- Bí thư huyện uỷ – Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những kết quả đạt được của UBMTTQ huyện trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đ/c đã nhấn mạnh một số vấn đề mà UBMTTQ huyện khoá 15 cần thực hiện.

75 ủy viên UBMTTQ huyện Đô Lương nhiệm kỳ (2014 – 2019)
ra mắt nhận nhiệm vụ.

Tại đại hội các đại biểu đã hiệp thương bầu 75 vị vào UBMTTQ nhiệm kỳ mới. Bầu 8 vị dự đại hội MTTQ tỉnh sẽ diễn ra trong thời gian tới. Đ/c Hoàng Hữu Hùng – UV BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy được bầu giữ  chức CT UBMTTQ huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2014 – 2019. Đại hội UBMTTQ khoá 15 đã diễn ra đúng qui trình và thành công tốt đẹp.

Hữu Hoàn