Đại hội hội nông dân xã Thái Sơn

Sáng ngày 3/ 4, Hội nông dân xã Thái Sơn đã tổ chức  đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2018- 2023.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội nông dân Thái Sơn đã vận động Hội viên đầu tư phát triển kinh tế trên tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, ngành nghề, dịch vụ. Trong sản xuất nông nghiệp, nông dân thực hiện tốt chủ trương “Dồn điền,  đổi thửa” để thuận tiện cho việc đầu tư thâm canh, sản xuất hàng hóa. Chuyển dịch cơ cấu đúng hướng, đưa các loại giống năng suất cao  vào sản xuất.

a2

Các đại biểu tham dự

Tổng thu nhập sản xuất năm 2012 đạt 120  tỷ đồng, đến năm 2017 đạt 277,7 tỷ đồng, tăng 157  tỷ đồng. Bình quân thu nhập đầu người đạt trên 36,5 triệu đồng, tăng 21,5 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Về phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, hội nông dân xã Thái Sơn  đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho 12 chi hội triển khai, vận động hội viên nông dân đăng ký gia đình SXKD giỏi các cấp, đăng ký mô hình kinh tế.

a3

Chủ tịch hội nông dân xã Thái Sơn đọc báo cáo tại đại hội

Năm 2012 có 465 hộ gia đình đăng ký, năm 2017 có 821 hộ gia đình hội viên đăng ký SXKD giỏi các cấp; trong đó cấp xã 668 hộ, cấp huyện 120 hộ, cấp tỉnh 20 hộ, cấp TW 2 hộ. Qua phát động phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh như: sản xuất đồ gỗ, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ, vận tải. Cũng trong nhiệm kỳ qua, hội đã tổ chức được 114 buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật, có 10.155 lượt hội viên tham gia học nghề ngắn hạn như: chăn nuôi gà, trồng bí xanh, trồng nấm .

a1

Tiết mục văn nghệ chào mừng. Ảnh: Ngọc Phương

Về xây dựng tổ chức hội, hội đã kết nạp được 187 hội viên mới, tỷ lệ tập hợp đạt 95,8%. Năm 2012 có: 2 707 hội viên, đến  cuối 2017 có 2 755 hội viên tăng 48 hội viên. Số hội viên đạt Xuất sắc, khá đạt 75% .

Nhiệm kỳ mới 2018- 2023, hội nông dân Thái Sơn phấn đấu đạt  sản lượng lương thực cây có hạt: 3.900 – 4 100 tấn. Tổng đàn gia súc gia cầm trên 84 ngàn con.  100% chi hội thực hiện tốt cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.  Các chi hội cùng với hội xã mỗi năm giúp đỡ 1 hộ hội viên nông dân thoát nghèo.

Đại hội đã bỏ phiếu bầu 11 đ/c vào BCH nhiệm kỳ 2018- 2023./.

Ngọc Phương