Đại hội hiệp hội kinh tế trang trại Đô Lương

Chiều ngày 27/4/2017, Hiệp hội kinh tế trang trại Đô Lương đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Về dự đại hội có ông Đậu Đình Liễu- Chủ tịch danh dự hội kinh tế trang trại tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Châu – Phó chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện,.

Hiệp hội kinh tế trang trại Đô Lương  được thành lập năm 2009, với nhiệm vụ làm cầu nối giữa các chủ trang trại với các cơ quan quản lý nhà nước, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các chủ trang trại theo quy định của pháp luật.

DH-KTTT

Các đại biểu tham dự

Tính đến đầu năm 2016, huyện Đô Lương có 263 trang trại, gia trại, trong đó có gần 90 trang trại. Tổng vố đã đầu tư trang trại gần 82 tỷ đồng, trong đó vốn trang trại tự có trên 64 tỷ, số còn lại là vốn vay ngân hàng. Tổng sản lượng trang trại bán ra thị trường đạt 7.500 tấn. Tổng số lao động của các trang trại là 493 người. Bình quân thu nhập 1 lao động đạt 4,7 triệu đồng.

Tại đại hội, đại diện các trang trại đã nêu lên những kết quả đạt được ở trang trại mình, điển hình như trang trại cá giống của ông Đặng Văn Minh – Thịnh Sơn, đồng thời nêu lên những khó khăn hiện nay của hoạt động trang trại, đó là: cơ chế chính sách hỗ trợ cho phát triển trang trại thiếu cụ thể. Về đất đai, đa số các trang trại hiện đang hợp đồng thuê đất với UBND các xã với thời hạn 5 năm chưa đảm bảo thời gian để trang trại hoạt động phát triển lâu dài. Đơn giá thuê đất cao hơn nhiều so với đơn giá đất nhà nước quy định.

DH-KTTT1

Bước sang nhiệm kỳ mới, đại hội đặt ra mục tiêu đó là: phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn huyện có 110 trang trại đạt đúng tiêu chí. Bố trí lại cơ cấu cây trồng, giống vật nuôi có tiềm năng, năng suất cao, chất lượng tốt. Áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhằm tạo ra sản phẩm đạt chuẩn Vietgap phục vụ tiêu dùng, xuất khẩu.

DH-KTTT2

BCH hội kinh tế trang trại Đô Lương nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội đã hiệp thương thống nhất đổi tên Hiệp hội kinh tế trang trại Đô Lương thành Hội kinh tế trang trại Đô Lương. Đồng thời bầu ông Nguyễn Trung Thành làm chủ tịch danh dự hội, bầu 5 chủ trang trại vào BCH nhiệm kỳ mới 2017-2022. Ông Đặng Ngọc Tuấn được bầu làm chủ tịch hội kinh tế trang trại Đô Lương.

                                                                                     Ngọc Phương