Đại hội đoàn TNCS HCM xã Tân Sơn nhiệm kỳ 2017-2022

Sáng ngày 10/4/2017, Đoàn xã Tân Sơn đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự có 50 đoàn viên thanh niên.

doan-TS

Các đại biểu tham dự

Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua đó là đoàn xã Tân Sơn và các chi đoàn đảm nhận 15 phần việc thanh niên với sự tham gia của gần 1000 lượt ĐVTN tham mưu giải ngân từ nguồn vốn quỹ thanh niên lập nghiệp để xây dựng 2 mô hình với số tiền 45 triệu đồng. Trao 214 suất quà  và giúp đỡ nhiều ngày công lao động để xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách. Hàng năm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện. 10/14 chi đoàn đặt thùng xử lý rác. Đoàn xã đã phối hợp với các ngành, đoàn thể mở được 13 lớp chuyển giao KHKT về sản xuất, chăn nuôi cho hơn 400 lượt ĐVTN. Phối hợp với ban dân số KHHGĐ tổ chức 7 đợt truyền thông và phối hợp với bệnh viện Thái Thượng Hoàng tổ chức 2 đợt khám, tư vấn điều trị, chăm sóc răng miệng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 33 đoàn viên. Qua tổng kết hàng năm tỷ lệ đoàn viên khá và xuất sắc trên 85%. Đoàn xã đã giới thiệu 32 đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng. Về tồn tại, hạn chế đó là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối sống cho ĐVTN chưa thường xuyên. Các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên chưa mạnh. Chất lượng sinh hoạt của các chi đoàn chưa cao.

doan-TS1

Đại hội bỏ phiếu bầu BCH mới

Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022, đoàn xã Tân Sơn tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, chăm lo bồi dưỡng cho thanh thiếu niên về lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống. Phấn đấu hàng năm đoàn xã đạt danh hiệu xuất sắc cấp huyện, 80% đoàn viên trở lên xếp loại xuất sắc; kết nạp 5-7 đoàn viên; 6-8 đồng chí được kết nạp vào Đảng;

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào BCH đoàn xã nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên.

Văn Đăng