Đại hội Đảng bộ xã Tân Sơn.

Sáng ngày 5/4/2010, Đảng bộ xã Tân Sơn – huyện Đô Lương đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015. Về dự đại hội có đồng chí Mai Bá Ngọc – phó vụ trưởng ủy ban kiểm tra TW, Trần Văn Hằng – ủy viên TW Đảng, bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

%image_alt%
Đại hội đảng bộ xã Tân Sơn huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2010 – 2015

Trong nhiệm kỳ qua, phát huy vai trò lãnh dạo, chỉ đạo của Đảng bộ, kinh tế xã Tân Sơn – Đô Lương phát triển khá vững chắc, tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 3.600 tấn, các loại cây trồng có giá trị thu nhập cao được nhân dân đưa vào sản xuất, nhất là diện tích cây dưa chuột tăng từ 15 ha năm 2006 lên 23,5 ha năm 2009.Tổng thu nhập trên đơn vị diện tích tăng từ 32 triệu đồng/ ha năm 2006 lên trên 50 triệu đồng / ha năm 2009. Diện tích nuôi trồng thủy sản phát triển, nhất là cá vụ 3, cá xen lúa. Tổng giá trị sản xuất nông – lâm – nghiệp và thủy sản tăng từ 21,8 tỷ lên 31,5 tỷ đồng vào năm 2009. Tổng giá trị tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản năm 2009 đạt 22,8 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2006, đạt 109,6 chỉ tiêu đại hội đề ra.

%image_alt%
Đồng chí Trần Văn Hằng – Ủy viên TW Đảng, bí thư tỉnh ủy Nghệ An cùng các đại biểu thanm dự đại hội 

Về văn hóa – xã hội, đế năm 2009, toàn xã có hơn 80% số hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa, 6 xóm, 14 dòng họ, 3 trường học và trạm y tế đạt danh hiệu văn hóa. Những kết quả này đã tạo nền tảng vững chắc để xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực nâng cao đời sồng vật chất và tinh thần cho bà con nhân dân.

Công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 5 năm qua đã có 135 em học sinh đậu vào các trường Đại học, cao đẳng. Trường mầm non đạt chuẩn mức độ 1, trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2, cả 3 cấp học đều đạt tiên tiến, tiên tiến xuất sắc, xã tiên tiến giáo dục. Công tác y tế được tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trong 5 năm qua, trên địa bàn không có dịch bệnh xảy ra. Tỷ lệ phát triển dân số năm 2009 đạt 0,7%.

%image_alt%
các đại biểu biểu quyết nội dung của đại hội

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị không ngừng được củng cố vững mạnh. Công tác cán bộ được thực hiện tốt 5 khâu: đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, săp xếp và sử dụng. Qua đánh giá chất lượng Đảng viên hàng năm, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt trên 98%. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 45 Đảng viên mới.

Đại hội đã tập trung thảo luận công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác chuyển đổi cơ cấu kinh tế và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư và các phó bí thư ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Ngọc Phương (Đài Đô Lương)