Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Lưu Sơn

Ngày 23/3, hội Nông dân xã Lưu Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

a1

Các đại biểu tham dự

Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân xã đã được nâng lên rõ rệt, năm 2017 có 70% chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 30% chi hội đạt khá, không có Chi hội yếu kém.

Cùng với đó, cán bộ hội viên, nông dân đã mạnh dạn trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho gia đình; đời sống vật chất và tinh thần của hội viên đã từng bước được cải thiện; đến nay có trên 100% số hộ có xe máy, tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 giảm xuống còn 1,37%.

a2

Đoàn chủ tịch

Trong nhiệm kỳ đã kết nạp thêm 222 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn xã lên 1171 hội viên. Mở được 11 lớp học nghề ngắn hạn cho 330 lao động nông thôn, tổ chức được 110 buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật với 8.440 lượt hội viên tham gia. Có 489 hộ đăng ký kinh doanh, trong đó có 10 hộ tiêu biểu cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.

a3

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ tới, Hội tiếp tục xây dựng các mô hình thu nhập cao, mở các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi cho nông dân.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm các đại biểu đã bầu 11 đồng chí vào BCH Hội nông dân xã Lưu Sơn nhiệm kỳ 2018 – 2023. /.

Lê Hoàn