Đại hội đại biểu hội liên hiệp Thanh niên Đô Lương khóa 4 nhiệm kỳ 2009-2014

Trong 2 ngày 29 và 30-9-2009 hội liên hiệp thanh niên Đô Lương đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa 4 nhiệm kỳ 2009 – 2014. Tới dự có đồng chị nguyễn Thị thu Hường – Bí thư tỉnh đoàn – Chủ tịch hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ an.

%image_alt% %image_alt%
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương – Bí thư tỉnh đoàn phát biểu tại Đại Hội


Những kết quả nổi bật trong nhiện kỳ qua đó là: Về công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội, đến cuối nhiệm kỳ toàn huyện đã có gần 18.500 hội viên, 100% xã, thị, trường học các tổ chức hội với 610 chi hội, tỷ lệ tập hợp Đoàn viên thanh niên vào tổ chức hội đạt 65% tăng 10% so với  đầu nhiệm kỳ. Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã tổ chức thường xuyên và đạt chất lượng cao, các diễn đàn thanh niên sống đẹp, lý tưởng thanh niên tiếp bước truyền thống mãi mã tuổi 20 mươi, cuộc vận động tuổi trẻ Nghệ an học tập và làm Theo lời bác.Trong cuộc vận động thanh niên tham gia phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, đã tổ chức 680 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho gần 27 ngàn lượt hội viên tham gia, trong nhiệm kỳ qua các cấp hội đã đảm nhận 3.428 công trình phần việc thanh niên trên các lĩnh vực phát triển sản xuất, chăn nuôi.Trong phong trào vay vốn giúp nhau xóa đói giảm nghèo đã có 6516 hội viên hỗ trợ với tổng số vốn 6 tỷ 766 triệu đồng, trong nhiệm kỳ đã xuất hiện nhiều mô hình thanh niên làm kinh tế, mỗi năm có gần 1000 em đậu vào các trường Đại học và cao Đẳng.

%image_alt%
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội


Với những kết quả đạt được 5 năm liên tục hội liên hiệp Đô Lương được hội liên hiệp thanh niên tỉnh Nghệ an công nhận đơn vị xuất săc cấp Tỉnh. Nhiệm kỳ tới phấn đấu xây dựng tổ chức hội liên hiệp thanh niên từ huyện đến cơ sở vững mạnh, xây dựng lực lượng thanh niên sống có mục tiêu, lý tưởng, năng động sáng tạo, tích cực lao động học tập và các hoạt động vì cộng đồng.

Sỹ Bắc – Huy Khôi
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt