Đại hội chi hội luật gia cơ quan chính quyền huyện nhiệm kỳ 2017-2022

Chiều ngày 17/8, Chi hội luật gia cơ quan chính quyền huyện đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2022.

DHluatgia

Toàn cảnh

Trong nhiệm kỳ 2012-2017 chi hội đã tham mưu cho UBND huyện ban hành được 168 văn bản quy phạm pháp luật. Các văn bản được ban hành đều bảo đảm về thẩm quyền, nội dung thể thức đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Tham gia tư vấn cho 3.689 cá nhân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội như đất đai, chính sách người có công với cách mạng, lĩnh vực hộ tịch. Chi hội đã tích cực tham gia hội đồng tiếp công dân theo quy định. Trong nhiệm kỳ đã tham gia 126 cuộc tiếp công dân, 10 cuộc đối thoại. Các hội viên trong chi hội tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, nạn nhân chất độc da cam, quỹ mái ấm tình thương. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022, chi hội tích cực, chủ động tham mưu công tác chuyên môn gắn với thực hiện nhiệm vụ của tổ chức hội. Đổi mới phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt, tập hợp hội viên. Phấn đấu 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chi hội đạt xuất sắc.

DHluatgia1

Đại hội bầu BCH nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội bầu 3 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ mới 2017-2022.

Văn Đăng