Đại hội chi bộ hội phụ nữ huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2017-2020

Sáng ngày 4/7, chi bộ hội phụ nữ huyện đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.

Chi bộ hội phụ nữ huyện có 11 đảng viên sinh hoạt tại 2 cơ quan, trong đó hội LHPN 6 đảng viên, quỹ TYM 5 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua chi bộ đã tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả hàng năm có 100% cán bộ và 87-91% hội viên phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Hội đã vận động quyên góp được hơn 218 triệu đồng ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện.

DHchibipn

Các đại biểu tham dự

Các cấp hội đã xây dựng 145 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực hoạt động của hội. Đến nay toàn huyện có hơn 32000 gia đình đạt tiêu chí gia đình 5 không 3 sạch. Có 297 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ thoát nghèo. 33 cơ sở hội duy trì có hiệu quả hoạt động các loại hình tiết kiệm. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 646 hội viên đưa tổng số hội viên toàn huyện lên hơn 42000 hội viên, tỷ lệ tập hợp đạt 88,9%. Trong nhiệm kỳ đề nghị kết nạp 3 đảng viên mới. Về tồn tại, hạn chế đó là công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên chưa thường xuyên. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của hội cơ sở còn nhiều hạn chế. Chỉ tiêu giới thiệu quần chúng tham gia học cảm tình đảng chưa đạt.

DHchibipn1

Đoàn chủ tịch

Mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2017-2020 đó là nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tập hợp thu hút hội viên. Phấn đấu hàng năm 100% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn hàng năm đạt đơn vị xuất sắc cấp tỉnh. Kết nạp 1-2 đảng viên mới. Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã bầu bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Văn Đăng