Đại biểu quốc hội tiếp xúc cử tri tai xã Trung Sơn – Đô Lương

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, sáng ngày 27/4/2010, đồng chí Nguyễn Hữu Nhị – Phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Nghệ An đã về tiếp xúc cử tri tại xã Trung Sơn – Đô Lương.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nhị – Phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Nghệ An, tại buổi tiếp xúc cử tri xã Trung Sơn – Đô Lương


Tại buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu quốc hội thông báo với cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 quốc hội khóa 12 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 20/5 đến 22/6/2010 gồm việc quốc hội xem xét các vấn đề về kinh tế xã hội của đất nước và lấy các ý kiến, kiến nghị của các cử tri kỳ họp thứ 6 đến nay. Đại biểu quốc hội đã giành phần lớn thời gian để lắng nghe các ý kiến của cử tri, đa số cử tri đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và phấn khởi trước sự phát triển của đất nước. Đồng thời mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có những cơ chế khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, có cơ chế ưu đãi trong trồng trọt và chăn nuôi, tăng cường kiểm tra bảo đảm chất lượng phân bón, giống, thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp. Các cử tri cũng đã phát biểu về vấn đề ô nhiễm môi trường, việc làm cho con em nông thôn sau khi ra trường, chế độ phụ cấp cho cán bộ khối xóm còn quá thấp ảnh hưởng đến chất lượng công tác, công tác giải quyết chế độ, chính sách cần được quan tâm và giải quyết kịp thời…


Đại biểu quốc hội đã lần lượt giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận các ý kiến để trình quốc hội trong kỳ họp sắp tới xem xét.

Sỹ Bắc