Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Lạc Sơn – Đô Lương

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII, sáng ngày 6-12-2003, ông Nguyễn Đức Hiền –Trưởng ban dân nguyện Ủy ban thường vụ QH,  Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã có buổi gặp gỡ tiếp xúc cử tri tại xã Lạc Sơn huyện Đô Lương.  

Ông Nguyễn Đức Hiền – ĐBQH tại buổi tiếp xúc cử tri xã Lạc Sơn – Đô Lương

Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Đức Hiền- ĐBQH đã thông báo với cử tri kết quả của kỳ họp QH vừa qua, trong đó nhấn mạnh những thay đổi trong hình thức tổ chức, nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp. Cử tri xã Lạc Sơn đã đánh giá cao kết quả kỳ họp lần này, đặc biệt là phần chất vấn các vấn đề mà người dân quan tâm tâm.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lạc Sơn kiến nghị với ĐBQH nhiều vấn đề, như: yêu cầu cấp có thẩm quyền cho bà con nhân dân tiếp tục sản xuất tại khu vực Bầu Kịnh trong vụ Đông Xuân. Nhà nước nên chia lại đất theo Nghị định 64 cho nhân dân, tăng cường việc chỉ đạo Tam nông theo tinh thần nghị quyết TW7. Việc cấp giấy quyền sử dụng đất trong thời gian qua còn chậm. Vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ngành nghề, tìm đầu ra các sản phẩm nông sản của nông dân còn chậm và chưa hiệu quả.Chất lượng soạn thảo luật hiện nay còn nhiều hạn chế. Việc xử lý cán bộ thực thi pháp luật chưa được chú trọng.

Sau khi lắng nghe ý kiến kiến nghị của cử tri, ông Nguyễn Đức Hiền- ĐBQH đã giải trình những ý kiến, kiến nghị của cử tri và đề nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND huyện, xã thì phải tập trung giải quyết, những ý kiến gửi tới Quốc hội và các Bộ, ngành Trung ương, ông Nguyễn Đức Hiền sẽ tổng hợp để gửi  kỳ họp Quốc hội trong thời gian tới.

Ngọc Phương