Đại biểu quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Đô Lương

Sáng ngày 9/12/2009, bà Cụt Thị Hợi – đại biểu quốc hội đã về  Đô Lương tiếp xúc tại xã Lam Sơn, huyện Đô Lương.

Các đại biểu tiếp thu ý kiến của nhân dân


Sau khi thông báo kết quả kỳ họp quốc hội vừa qua, các cử tri đã phát biểu ý kiến và đề xuất những tâm tư nguyện vọng đó là: Đảng Nhà nước cần quan tâm hơn nữa trong việc đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn, việc phân bổ các dự án cần tạo sự đồng đều giữa các tỉnh. Tiếp tục quan tâm đến những người có công với cách mạng, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đề ra đúng nhưng khi thực hiện hiệu quả còn thấp, việc giám sát các dự án chưa chặt chẽ dẫn đến chất lượng công trình, giá điện nông thôn không ổn định chưa thống nhất, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông vẫn có chiều hướng gia tăng ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Tiêu chí hộ nghèo còn bất cập dẫn đến khi xét tiêu chuẩn gây khó khăn.

Đại biểu quốc hội đã trả lời các vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận và tiếp thu các kiến nghị của cử tri để trình quốc hội xem xét.

Hữu Hoàn