Đại biểu quốc hội tiếp xúc cử tri Đô Lương

Đoàn đại biểu quốc hội khóa XII có cuộc tiếp xúc với cử tri tại hai xã Nhân Sơn và Minh Sơn huyện Đô Lương. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An bà Cụt Thị Hợi đã báo cáo một số nội dung của kỳ họp thứ V.

Bà Cù Thị Hợi tại buổi tiếp xúc cử tri


Các Đại biểu đã dành phần lớn thời gian để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri với gần 30 ý kiến tập trung các vấn đề như: Quản lý về vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật còn lỏng lẻo, chế độ chính sách cho các chi đoàn, chi hội và giáo viên mầm non còn bất cập, việc hỗ trợ khắc phục thiên tai, dịch bệnh đối với nhân dân có lúc có nơi còn chưa kịp thời. Các cử tri đề nghị Quốc hội cần quan tâm đầu tư giao thông thủy lợi cho các địa phương có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Cụt Thị Hợi đại biểu Quốc hội đã giải trình những vấn để cử tri quan tâm đồng thời ghi nhận các ý kiến của cử tri phản ảnh để trình kỳ họp Quốc hội sắp tới xem xét giải quyết.


Duy Vinh – Văn Phi

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt