Đại biểu HĐND tỉnh và huyện tiếp xúc cử tri xã Nhân Sơn

Chiều ngày 19/11/2015, bà Thái Thị An Chung – Đại biểu HĐND tỉnh, phó ban pháp chế HĐND tỉnh, cùng với các đại biểu HĐND huyện gồm Nguyễn Thị Lan – PCT.UBND huyên, Lê văn Toàn – Phó ban dân vận Huyện ủy đã về tiếp xúc cử tri xã Nhân Sơn.

%image_alt%
Toàn cảnh buổi tiếp xúc

Các đại biểu cũng đã giành phần lớn thời gian để nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Đa số các cử tri đều bày tỏ sự phấn khởi về những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh và huyện trong năm 2015.

%image_alt%
Cử tri xã Nhân Sơn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình

Đồng thời nêu lên một số ý kiến băn khoăn về những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, giá cả giống, phân bón cao nhưng giá sản phẩm lại thấp, là xã cuối nguồn nên tình trạng thiếu nước tưới diễn ra thường xuyên ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, các loại thuốc bảo vệ thực vật chưa được quản lí chặt chẽ. Về công tác chính sách như cấp bằng Tổ quốc ghi công, hỗ trợ nhà ở cho đối tượng chính sách chưa được thực hiện kịp thời, bất cập trong việc chuyển tuyến cho người có thẻ bảo hiểm y tế. Tuyến đường Quang Nhân thi công chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân, cần quan tâm chế độ của cán bộ mặt trận cơ sở.

%image_alt%
Bà Thái Thị An Chung – Đại biểu HĐND tỉnh, phó ban pháp chế HĐND tỉnh giải trình các ý kiến thuộc thẩm quyền

Đại biểu HĐND tỉnh và huyện đã lần lượt giải trình các ý kiến thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận các ý kiến đẻ chuyển tới các cấp trong kì họp sắp tới.

Sỹ Bắc