Đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Đông Sơn.

Chiều ngày 17/11/2014, Ông Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy,đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND huyện tổ bầu cử số 5 đã về tiếp xúc cử tri xã Đông sơn.

Tại buổi tiếp xúc, Ông Trương Hồng Phúc đại biểu HĐND tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ họp của HĐND tỉnh sắp tới, Kết quả Phát triển tình hình kinh tế – xã hội, QP-AN tỉnh Nghệ an năm 2014.

%image_alt%

Tại buổi tiếp xúc các đại biểu đã dành phần lớn thời gian để lắng nghe tâm tư, ý kiến của cử tri. Cử tri xã Đông Sơn đã nêu lên một số vấn đề cần quan tâm đó là: UBND huyện cần có biện pháp kịp thời để xí nghiệp gạch Đô Lương dừng hoạt động nhằm đảm bảo môi trường cho nhân dân, ngành Điện lực gây khó khăn trong việc lắp công tơ cho hộ nghèo và tách hộ; hệ thống lưới điện đã xuống cấp nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế của người dân. Bãi rác xã Tràng sơn đổ và chảy trôi vào nguồn nước sản xuất nông nghiệp, tiếp tục giải tỏa hành lang đường Động Giang để làm mương thoát nước đảm bảo cho đường không bị hỏng; Chợ cá tại khu vực Trung tâm thương mại làm ảnh hưởng ATGT và môi trường của nhân dân xóm 5 ; Phân bón vật tư nông nghiệp thật giả lẫn lộn chưa có sự quản lý chặt về chất lượng;vấn đề "Dồn điền đổi thửa" của xã Đông Sơn chưa được bàn bạc cụ thể với nông dân.

%image_alt%
Ông Trương Hồng Phúc – Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Đông Sơn.

Ông Trương Hồng Phúc đã giải thích rõ những vấn đề cử tri nêu đồng thời yêu cầu chính quyền xã Đông Sơn có kế hoạch phối hợp với chính quyền các xã lân cận,các cơ quan liên quan giải quyết những vấn đề cử tri nêu lên và tiếp thu các ý kiến không thuộc thẩm quyền giải quyết để trình kỳ họp sắp tới.

Hoàng Phi