Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri Đô Lương

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh, trong các ngày 30/11 và 1/12/2009 Đoàn đại biểu HĐND Tỉnh gồm các đồng chí Nguyễn Văn Phước – tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Đô Lương, Nguyễn Hữu Phàng – GĐ Ngân hàng nhà nước tỉnh Nghệ an cùng các đại biểu HĐND huyện đã về tiếp xúc cử tri tại các xã Tràng Sơn, Đông Sơn và Thượng Sơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Phước – Tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Đô Lương tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại các điểm tiếp xúc cử tri, các đại biểu đã thông báo với cử tri về dự kiến chương trình kỳ họp HĐND sắp tới, những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, QPAN. Năm 2009, nhiệm vụ, giải pháp năm 2010 của tỉnh Nghệ An.


Các đại biểu đã dánh phần lớn về thời gian để lắng nghe các ý kiến tâm tư, nguyện vọng của cử tri tập trung vào các vấn đề như: Mong muốn nhà nước có sự hỗ trợ, đầu tư trong SXNN, vật tư phân bón, giống, thuốc bảo vệ thực vật, các công trình thủy lợi xuống cấp cần được khắc phục sửa chữa để phục vụ sản xuất. Cần quan tâm hệ điện thống sinh hoạt tại nông thôn, công tác vệ sinh môi trường, tình hình ô nhiễm môi trường tại đô thị và nông thôn chưa được khắc phục, cần có các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển công nghiệp để tạo công ăn việc làm cho con em địa phương, giải quyết tình trạng than niên đi làm ăn ở xa. Công tác ATGT vẫn còn nhiều búc xúc và công tác bảo đảm an ninh trật tự, ATGT tại nông nôn. các đại biểu HĐND tỉnh và huyện đã giải trình các ý kiến thuộc thầm quyền, đồng thời ghi nhận các ý kiến của cử tri để trình kỳ họp sắp tới.

Sỹ Bắc

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt