Đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Minh Sơn

Ngày 11/07/2016, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện đã về tiếp xúc cử tri xã Minh Sơn. Tham dự có ông Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện – Đại biểu HĐND tỉnh.

HDND tinh tiep xuc Minh Son 1

Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện và kỳ họp thứ nhất HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, bầu các chức danh chủ chốt; tình hình phát triển Kinh tế – Xã hội, Quốc phòng – An ninh của huyện nhà trong 6 tháng đầu năm và định hướng 6 tháng cuối năm 2016.

HDND tinh tiep xuc Minh Son 3

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện

HDND tinh tiep xuc Minh Son 2

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tiếp đó, các cử tri đã phản ánh tâm tư, nguyện vọng trong đó tập trung vào các vấn đề đó là: Nhà nước tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ xi măng để địa phương đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; hiện nay trụ sở UBND xã Minh Sơn xuống cấp, thiếu phòng làm việc, đề nghị cấp trên giúp đỡ địa phương xây dựng mới; các cấp, các ngành cần tăng cường công tác quản lý chất lượng giống, phân bón, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; quản lý tốt các lò giết mổ gia súc tập trung trên địa bàn.

HDND tinh tiep xuc Minh Son 4

Cử tri xã Minh Sơn phản ánh tâm tư, nguyện vọng tới đại biểu HĐND tỉnh

Sau khi tiếp thu các kiến nghị của cử tri, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện – Đại biểu HĐND tỉnh đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền và tổng hợp các ý kiến còn lại để phản ánh tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Văn Đăng