Đại biểu HĐND huyện Đô Lương tiếp xúc cử tri Nhân Sơn

Sáng 10/6/2020, đoàn đại biểu HĐND huyện Đô Lương ông Nguyễn Trung Thành-Phó chủ tịch UBND huyện đã về đối thoại, tiếp xúc cử tri xã Nhân Sơn trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện.

k2

Đại biểu HĐND huyện Đô Lương tiếp xúc cử tri Nhân Sơn.

Tại buổi tiếp xúc, Các đại biểu HĐND huyện đã giành nhiều để lắng nghe các ý kiến kiến nghị và tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Các cử tri kiến nghị các vấn đề như: Dự án Ji ca chậm tiến độ làm ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp, việc cấp bìa đỏ diện tích chồng lẫn lên đường cũ và bìa đỏ cấp sai cần thu hồi cấp lại. Chế độ cho cán bộ chi đoàn, chi hội sau sáp nhập 6 tháng nhưng chưa chi trả. Dự án đường Quang – Nhân thi công chậm ảnh hưởng tới đời sống nhân dân. Hệ thống đường điện xuống cấp đi qua nhà dân gây nguy hiểm. Việc chi trả giải phóng mặt bằng vùng eo kiểm từ 2017 vẫn chưa được chi trả. Chế độ thi đua khen thưởng của UBND tỉnh chậm chi trả.

k3

Cử tri xã Nhân Sơn phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri xã Nhân Sơn mong muốn các cấp quan tâm tới chế độ đối với người khuyết tật đặc biệt. Quan tâm quy hoạch và xây dựng nhà văn hóa xóm sau sát nhập và hỗ trợ thêm xi măng để xã về đích NTM năm 2020. Không nên bỏ các chức danh truyền thanh cơ sở, cán bộ thú y và bảo vệ thực vật….

k1

Đồng chí Nguyễn Trung Thành Phó chủ tịch UBND huyện- Đại biểu HĐND huyện trả lời các vấn đề cử tri xã Nhân Sơn quan tâm.

Sau khi lắng nghe ý kiến kiến nghị của cử tri xã Nhân Sơn, thay mặt đoàn đại biểu HĐND, ông Nguyễn Trung Thành đã trả lời: UBND huyện sẽ hỗ trợ 300 tấn xi măng để dân triển khai làm đường. Việc thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng bán tràn lan không chính xác, nếu ai phát hiện báo huyện sẽ xử lý ngay.  Khuyến cáo bà con nên lấy giống tại các địa chỉ do huyện giới thiệu. Huyện sẽ làm việc với điện lực để khắc phục đường dây xuống cấp, yêu cầu xã rà soát lại. Bìa đỏ cấp sai sẽ được kiểm tra cấp lại. Giao cho xã triển khai chi trả sớm chế độ cho cán bộ chi đoàn, chi hội. Các vấn đề khác các đại biểu sẽ trình kỳ họp thứ tiếp theo HĐND huyện xem xét giải quyết.

                                                                        Huy Khôi