Đại biểu HĐND huyện Đô Lương tiếp xúc cử tri Nam Sơn

Sáng ngày 13/11, tại 2 xã Nam Sơn, đồng chí Nguyễn Minh Hạnh- Trưởng ban tuyên giáo, Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị và các đại biểu HĐND huyện Đô Lương đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện.

a3

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị các vấn đề như: Biển chỉ dẫn vào cầu treo đò Miệu không có, việc duy tu đình Lương Sơn quá chậm, đề nghị cấp trên xét công nhận cây Bàng nằm giữa 2 xã Nam Sơn và Đặng Sơn là cây di sản văn hóa.

a2

Toàn cảnh hội nghị.

 Cử tri đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ nguồn kinh phí kịp thời để thi công dự án kè sông Lam ở xóm 5A xã Nam Sơn. Cầu sông Đào chưa được xây dựng. Xã Nam Sơn hiện có 2 km đường dây dẫn điện mất an toàn. Cử tri đề nghị công khai tên, việc vi phạm của 3 công chức cấp huyện, 6 công chức cấp xã bị kỷ luật.

a1

 Huyện chỉ đạo sản xuất vụ Đông còn chậm, cần quan tâm chỉ đạo sản xuất nông nghiệp. Cần giám sát việc dạy học thêm. Việc kinh doanh cát sạn trên sông lam qua xã Nam Sơn ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Đại biểu HĐND huyện đã ghi nhận và giải trình những vấn đề cử tri xã Nam Sơn quan tâm.

                                                                  Tin, Ảnh: Ngọc Phương