Đại biểu HĐN D tỉnh và huyện Đô Lương tiếp xúc cử tri xã Giang Sơn Tây

Để chuẩn bị cho kì họp HĐND tỉnh và huyện lần thứ 3, sáng ngày 17/11/2016, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh gồm: ông Nguyễn Đình Lý – Phó giám đốc Sở nội vụ tỉnh, bà Nguyễn Thị Lan – Phó ban văn hoá xã hội HĐND tỉnh, ông Hoàng Hữu Hùng – Phó chủ tịch HĐND huyện và các đại biểu HĐND huyện đã về tiếp xúc cử tri xã Giang Sơn Tây.

giang-tay

giang-tay1

Bà Nguyễn Thị Lan – Phó ban văn hoá xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả đạt được trên các lĩnh vực KT, VHXH, QPAN năm 2016 của tỉnh Nghệ An

Các đại biểu đã lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri mong muốn: Đảng và nhà nước cần quan tâm, hỗ trợ nông dân trong công tác phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn; hỗ trợ các xã miền núi khó khăn trong việc xây dựng nông thôn mới. Công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, một số công trình khi đấu thầu xây dựng chưa công khai, đường Lam Giang xuống cấp ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; hiệu quả công tác của đội ngũ công chức công xã, thị trấn chưa cao, chế độ phụ cấp của đội ngũ cán bộ cơ sở khối xóm còn thấp ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động, việc giải quyết về chính sách cho người bị nhiễm chất độc da cam dioxin, chưa kịp thời.

giang-tay3

Cử tri xã Giang Sơn Tây kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh

Công trình đập Trung Hậu trên địa bàn xã bị ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường, sức khoẻ đời sông nhân dân, hệ thống điện không được đầu tư nâng cấp nay đã xuống cấp hư hỏng không đảm bảo trong sinh hoạt, sản xuất và có nguy cơ gây mất an toàn, ảnh hưởng đến tính mạng con người.

giang-tay4

Các đại biểu tham dự

Các đại biểu HĐN D tỉnh và huyện Đô Lương đã lần lượt giải trình các ý kiến thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu các ý kiến không thuộc thẩm quyền  để chuyển lên các cấp trong kì họp sắp tới.

 Sỹ Bắc