Đà Sơn kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của tập thể BTV, BCH Đảng bộ xã năm 2016.

Sáng ngày 28/11, Ban thường vụ huyện ủy Đô Lương đã tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của tập thể BTV, BCH Đảng bộ xã Đà Sơn. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện, đại diện các  ban, ngành cấp huyện.

da-son

BTV Đảng bộ xã Đà Sơn kiểm điểm

Hội nghị đã thông qua báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của tập thể BTV, BCH Đảng bộ xã Đà Sơn trong năm 2016. Trong năm qua, BTV, BCH Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quán triệt chương trình kế hoạch theo chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ chính trị được giao. Tổ chức chỉ đạo phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, VHXH, QPAN. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: lãnh đạo thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra, giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm kéo dài chưa dứt điểm gồm: Công tác quản lí sử dụng ngân sách, đất đai, tài nguyên môi trường, các công trình xây dựng nông thôn mới, ngân sách tài chính còn nhiều yếu kém. Công tác tuyên truyền, văn hóa thông tin chưa hiệu quả, chưa xử lí các trường hợp vi pham trên các lĩnh vực, thực hiện đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chi hội chưa hiệu qủa, công tác kiểm tra, giám sát chưa cao, nề nếp, tác phong, ý thức sinh hoạt làm việc của một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu, chấp hành nội quy, quy chế chưa nghiêm túc, gây mất lòng tin trong cán bộ và nhân dân.

da-son1

Đảng viên đóng góp ý kiến cho BCH Đảng bộ xã

Với nhưng tồn tại, hạn chế yếu kém đó, năm 2016, xã Đà Sơn xếp loại phong trào thi đua đứng thứ 32/33 xã thị, BTV Đảng ủy tự nhận hình thức kỉ luật là cảnh cáo. Tại hội nghị, các đại biểu và thành viên trong BTV, BCH Đảng bộ xã đã nghiêm túc chỉ ra nhưng tồn tại, hạn chế, đồng thời nêu lên những việc cần tập trung khắc phục.

da-son2

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của tập thể BTV, BCH Đảng bộ xã Đà Sơn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đã thẳng thẳn chỉ ra những tồn tại của tập thể BTV, BCH Đảng bộ đó là: Năng lực điều hành của 1 số cán bộ trên một số lĩnh vực yếu, tinh thần, trách nhiệm chưa cao, còn có biểu hiện né tránh, ngại va chạm. Vai trò tham mưu của đội ngũ cán bộ công chức yếu, một bộ phận thiếu trách nhiệm,  tính phê bình và tự phê bình chưa cao. Đồng chí phó bí thư thường trực huyện ủy yêu cầu  tập thể BTV, BCH và từng cá nhân, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, yếu kém, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2017 và những năm tiếp theo. BCH Đảng bộ xã đã bỏ phiếu nhận hình thức kỉ luật  cảnh cáo đối với  tập thể BTV Đảng ủy xã /..

 Sỹ Bắc – Huy Khôi