Đà Sơn hoàn thành diễn tập phòng thủ

Sáng ngày 2/8, xã Đà Sơn tiếp tục tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019.

Trước đó ban đêm xã Đà Sơn đã tổ chức thực binh sơ tán với sự tham gia của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành và nhân dân tham gia diễn tập. Ngay trong buổi sáng đơn vị diễn tập đã tổ chức giao quân dự bị động viên đảm bảo đúng, đủ chỉ tiêu và quy trình, các ban ngành đã tổ chức phối hợp động viên dân quân tự vệ sẵn sàng làm nhiệm vụ.

to-chi-dao-dien-tap

Tổ chỉ đạo diễn tập.

Việc tổ chức thực binh tổ chức phối hợp các lực lượng đánh địch đổ bộ đường không đảm bảo nguyên tắc tác chiến, ý định chiến đấu phù hợp với cách đánh của lực lượng dân quân. Việc tổ chức thực binh đánh địch bằng đường không sát với thực tế và hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

cac-ban-nganh-doan-the-tang-qua-dan-quan-tu-ve-lam-nhiem-vu

Các ban ngành đoàn thể tặng quà dân quân tự vệ làm nhiệm vụ.

Kết luận đợt diễn tập tổ chỉ đạo đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập phòng thủ năm 2019 của xã Đà Sơn, thông qua diễn tập đã góp phần nâng cao nhận thức vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các ban ngành qua các giai đoạn diễn tập trong việc xử lý các tình huống như xử lý tình huống A2 chuyển cấp xã vào tình trạng chiến tranh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ và thực hành đánh địch phòng thủ.

tong-ket-dien-tap

Tổng kết diễn tập. Ảnh: Hữu Hoàn

Kết quả xã Đà Sơn được xếp loại  hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập phòng thủ năm 2019.

Hữu Hoàn