Đa dạng các sân chơi cho trẻ em trong dịp hè

Nắm bắt nhu cầu vui chơi, giải trí ngày càng cao của trẻ em trong dịp hè, thời gian gần đây cùng với các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể, nhiều đơn vị, cá nhân trên địa bàn huyện Đô Lương đã chủ động đầu tư xây dựng mới khu vui chơi, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ cho thiếu nhi, góp phần giúp trẻ em có những ngày hè ý nghĩa.