Cựu chiến binh Nguyễn Quang Cử- người tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, sống tốt đời đẹp đạo

Chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những niềm tự hào trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của người dân Việt Nam. Để có được những chiến công lừng lẫy đó, chúng ta không bao giờ quên sự chiến đấu anh dũng của những người lính bất khuất, quả cảm đã hết mình giành độc lập tự do cho dân tộc. Ông Nguyễn Quang  Cử – xóm Hòa Phú, xã Hiến Sơn  là một trong những người chiến sỹ Điện Biên quả cảm.