Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế tại xã Thái Sơn

Sáng ngày 21-8-2014, tại xã Thái Sơn, Chi cục thuế Đô Lương đã tiến hành cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với 2 hộ kinh doanh sản xuất đồ mộc đó là hộ gia đình ông Nguyễn Văn Toan và Lê Văn Thận.
Việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Toan, ông Lê Văn Thận được thi hành theo Nghị định 129 và Thông tư 215 năm 2013 của Bộ tài chính.
Theo quyết định cưỡng chế, ông Nguyễn Văn Toan và Lê Văn Thận đều là người phải nộp thuế nhưng nợ tiền thuế, nộp chậm tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Luật quản lý thuế đã được qui định tại điểm a, khoản 1, điều 2, thông tư 215 năm 2013 của Bộ tài chính.
%image_alt%
Chi cục thuế Đô Lương lập biên bản cưỡng chế các hộ kinh doanh nợ thuế.

Số tiền hộ ông Nguyễn Văn Toan phải nộp là 591 ngàn đồng, hộ ông Lê Văn Thận phải nộp là 360 ngàn đồng.
Tại buổi cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, Chi cục thuế Đô Lương đã thực thi nhiệm vụ đúng thẩm quyền, đúng quy trình bằng biện pháp kê biên tài sản để thông báo tiền nợ thuế và tiền nộp chậm theo thông báo 1113 ngày 4-6-2014 của Chi cục thuế Đô Lương.
Sau khi cưỡng chế cả 2 hộ gia đình đã nhận thấy việc chậm nộp thuế là trái quy định của pháp luật và chấp nhận việc nạp thuế.
%image_alt%
Cả 2 hộ gia đình ông Nguyễn Văn Toan, ông Lê Văn Thận là hộ sản xuất kinh doanh đồ mộc ở làng nghề mộc Tĩnh Gia. Hiện nay tại làng mộc Tĩnh Gia, đang còn rất nhiều hộ còn dây dưa nộp thuế. Trong thời gian tới chi cục thuế Đô Lương tiếp tục phối hợp với các ban nghành để cưỡng chế các hộ dây dưa thuế.
Lâu nay, làng mộc Tĩnh Gia được nhiều người biết đến là làng nghề sản xuất đồ mộc có chất lượng trên thị trường. Tuy nhiên, qua việc chậm nộp thuế, thiết nghĩ, để duy trì kinh doanh sản xuất lâu dài, các hộ trong làng nghề cần tuân thủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, qua đó duy trì phát huy thương hiệu để mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh sản xuất./.
Ngọc Phương